Genveje


Elevers udvikling af datalogisk tænkningElevers udvikling af datalogisk tænkning

Projektet undersøger, hvordan forskellige undervisningspraksisser kan have indflydelse på elevers udvikling af datalogisk tænkning (computational thinking).

Datalogisk tænkning indebærer at kunne anvende praksisser og tænkning fra datalogi til innovativ problemløsning samt at kunne forholde sig kritisk til data og digitale teknologier i en verden, der i hastigt stigende grad designes af algoritmer gennem brug af data om os alle. 

Aktuelt er valgfaget teknologiforståelse, der blandt andet involverer datalogisk tænkning, introduceret på forsøgsbasis i folkeskolens udskoling fra skoleåret 2017/2018, og Undervisningsministeriet lancerer yderligere et fireårigt forsøgsprogram, som skal afprøve forskellige modeller for, hvordan teknologiforståelse kan styrkes i folkeskolens obligatoriske undervisning.

Om projektet og resultater

ICILS (International Computer and Information Literacy Study) undersøger i 2018 elevers kompetencer til at tænke datalogisk. Nærværende projekt har til hensigt at komme dybere ned i forståelsen af baggrunden for resultaterne af ICILS-undersøgelsen, således at vi kan udtale os mere præcist om, hvordan forskellige undervisningspraksisser kan have indflydelse på elevers udvikling af datalogisk tænkning. Projektet styrker således data fra ICILS med et handlingsrettet perspektiv. 

Projektet er designet som et mixed methods-studie forankret i ICILS og består af tre faser:

Fase 1. Forundersøgelse
Digitalt spørgeskema til de 150 danske ICILS 2018-skoler for at afdække fokus på datalogisk tænkning. Skolerne vurderer, om de har fokus på området, og på den baggrund udvælges tre 8. klasser til observation og interview på tre skoler, der vurderer høj grad af fokus, og tre 8. klasser på tre skoler, der vurderer, de ikke har.

Fase 2. Observationer
Feltstudier i de seks 8. klasser, der hver observeres i en uge under sammenlignelige forhold. Observationerne foregår systematisk og højt struktureret ud fra forhåndsdefinerede kategorier og faste kriterier med mulighed for efterfølgende kvantitative analyser. Observationerne suppleres med video og feltnoter.

Fase 3. Sekundære analyser af ICILS
ICILS-data sammenholdes med projektets data for at udlede kendetegn på undervisning i klasser, hvor eleverne scorede henholdsvis højt/lavt.
 

Resultater fra projektet vil blive publiceret i forskningsartikler målrettet folkeskolens beslutningstagere samt i forskningsformidlende praksisrettede udgivelser målrettet lærere og læreruddannere. På læreruddannelsen peger projektets bidrag ind i moduler om teknologiforståelse samt anden grund- og efter-/videreuddannelse, der har til hensigt at uddanne lærere til at undervise i datalogisk tænkning.

Samarbejdspartnere

Projektet gennemføres i samarbejde med DPU, Aarhus Universitet, og er forankret i det internationale ICILS-projekt i samarbejde med professor Jeppe Bundsgaard, som er national forskningskoordinator på ICILS. Indsamling af empiri foregår i samarbejde med de 150 danske skoler, der deltager i ICILS – herunder særligt de seks skoler, der observeres undervisning på.

Tidsplan 

Projektperiode: januar 2018 - december 2020

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i FoU-miljøet Digitalisering i skolen på Institut for Skole og Læring, Københavns Professionshøjskole, samt Afdelingen for Fagdidaktik, DPU Emdrup, Aarhus Universitet

​Læs mere på UC-viden

Forskerteam

Elisa Nadire Caeli

Ph.d. stipendiat

Email: elca@kp.dk

Telefon: +45 29294029