Genveje


Innovation i skolen – didaktiske blikke på elevers deltagelsesmulighederInnovation i skolen – didaktiske blikke på elevers deltagelsesmuligheder

Projektet undersøger, hvordan innovationsdidaktiske greb skaber betingelser for elevernes faglige og sociale deltagelse og fremmer et inkluderende læringsmiljø.

’Innovation og entreprenørskab’ blev med Skolereformen 2014 indskrevet som et tværgående tema orienteret mod varierede og praksisorienterede undervisningsformer.

Formålet er både det funktionel og pædagogisk: Dels at motivere eleverne til at indgå i samfundet som aktive medborgere, iværksættere og innovative medarbejdere, og dels at højne flere elevers læring og trivsel i skolen på en måde, som giver eleverne forudsætninger for at håndtere de udfordringer og muligheder, der er forbundet med at være individ i en foranderlig og kompleks verden.

Gennem observationer af elevers deltagelse i innovative processer samt interviews med undervisere og deres elever, har projektet udviklet viden om hvordan innovationsdidaktiske greb skaber betingelser for elevers deltagelse i undervisningen.

​Hent rapporten ’Innovation i skolen – didaktiske blikke på elevers deltagelsesmuligheder’ (pdf) og læs artiklen om 'Innovation øger elevernes deltagelsesmuligheder'

Om projektet og resultater

Formålet med følgeforskningen er at bidrage til udviklingen af viden om hvordan innovationsdidaktiske greb skaber betingelser for elevernes faglige og sociale deltagelse i innovativ undervisning. 

Der er en del litteratur og koncepter, som undervisere kan tage udgangspunkt i, når de planlægger undervisning, der skal udvikle innovationskompetence. Det er dog endnu ikke i en dansk folkeskolekontekst undersøgt, hvad eleverne selv oplever der påvirker deres deltagelse i denne type undervisning, ligesom det heller ikke har været undersøgt, hvad der tilskrives betydning for elevernes deltagelse og hvorfor.  Vores undersøgelse er blevet til ud fra en interesse for at undersøge, hvad der opleves meningsfuldt for elevernes faglige og sociale deltagelse i innovative processer. Med undersøgelsen ønsker vi derfor at skabe viden om, hvordan innovationsdidaktiske greb henholdsvis fremmer eller begrænser et inkluderende læringsmiljø, når elever skal udvikle innovationskompetence. 

Metode. Som del af BOOST-projektet har lærere og pædagoger arbejdet med at udvikle de innovationsdidaktiske kompetencer gennem interventioner i egen undervisning. Undersøgelsen er kvalitativ og intervenerende, og bygger på observation af undervisning i indskoling, mellemtrin og udskoling, interviews med elever samt didaktiske udviklingssamtaler med undervisere. Herudover er foreløbige pointer blevet diskuteret og nuanceret med lærere og pædagoger på kursusdage i Helsingør igennem projektet.

Forskningen gennemføres af to lektorer fra Metropol, der også varetager andre roller i projektet, idet de også har været kursusudviklere i BOOST og EVU-undervisere på kurserne for det pædagogiske personale i Helsingør.

Gennem undersøgelsen har forskerne fundet pejlemærker, som er centrale for elevernes oplevelse af, hvad der skaber gode deltagelsesmuligheder i undervisningen. På tværs af trin i folkeskolen udtrykker eleverne at det, at anvende sine kompetencer til at arbejde praktisk og konkret med at skabe værdi for nogen, er meget motiverende. De fortæller, at autentiske problemstillinger gør arbejdet og læreprocessens meningsfuld, når det samtidig forbindes til elevernes forudsætninger. Endelig vil eleverne, især de ældre, gerne have indflydelse på og lære om, hvordan man arbejder i teams, arbejder med mål, vurderingskriterier og deadlines. Forskerne har efter didaktiske udviklingssamtaler med elevernes undervisere udformet tre anbefalinger, som kan styrke alle elevers deltagelse i innovativ undervisning.

Anbefalinger

  • Innovationsfremmende læringsmiljø, som handler om at bevare noget velkendt i det nyskabende. Fx at arbejde konkret og skabende med anvendelse af allerede tilegnede kompetencer, når eleverne skal lære at arbejde med innovative processer. 
  • Innovation og designfaglighed i børnehøjde omhandler at innovation i form af undersøgende og iterative processer skal læres.  Her er det væsentligt at arbejde med brugerorienterede processer og udformning af konkrete løsninger.
  • Mål og tegn på læring og innovation, der drejer sig om at synliggøre mål og vurderingskriterier i dialog med eleverne. Det er væsentligt for elevernes muligheder for orientering i processen, eksplicit at skelne mellem faglige mål, innovationskompetencemål og mål for løsninger på det innovative arbejde.

Samarbejdspartnere

Projektet gennemføres i samarbejde med Helsingør Kommune og som del af skoleudviklingsprojektet ’BOOST: Innovativ skole i Helsingør’.

​Læs mere om Metropols arbejde med 'Innovation og entreprenørskab i folkeskolen'

Tidsplan 

Projektet gennemføres i perioden 2015 til 2017. Den afsluttende rapport offentliggøres fredag 26. januar 2018. 

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i FoU-miljøet Digitalisering i skolen på Institut for Skole og Læring

Forskerteam

Bolette Kremmer Hansen

Lektor

Email: blha@kp.dk

Telefon: +45 51632673

Stine Rahr Bruzelius

Lektor

Email: srbr@kp.dk

Telefon: +45 24296503