Genveje
Hvad ved du om læreruddannelsen på Metropol? Få et lynhurtigt overblik.

IT og medier i læreruddannelsens danskfagIT og medier i læreruddannelsens danskfag

Nyuddannede lærere starter stadig ofte deres arbejdsliv i skolen med en utilstrækkelig digital teknologiforståelse og praksisbaseret viden om, hvordan it og medier kan anvendes i undervisningen. Ph.d.-projektet sigter mod at undersøge og udvikle et hold danskstuderendes danskdidaktiske kompetencer gennem metodisk anvendelse af it og medier.

Ønsket om at bidrage til en forskningsmæssig afklaring af grundlaget for en it- og mediebaseret tilgang til danskfagets didaktik er udgangspunktet for denne ph.d.
Det særlige fokus er på danskfaget i læreruddannelsen – ikke kun i forhold til it- og mediedimensionerne af faget, men også i forhold til fagets øvrige stofområder som fx sprog-, læse- og litteraturområderne samt i forhold til praktikdelen af uddannelsen. 

Om projektet og resultater

Ph.d.-projektet udfolder over en to-årig periode en serie danskdidaktiske designinterventioner, der tilsammen udgør et helt, sammenhængende linjefagsforløb for mellem- og udskolingstrinet i dansk i læreruddannelsen. Undersøgelsesforløbet er tilrettelagt som eksemplariske undervisnings- og læringsforløb og baseret på en design-  og it- og medieorienteret didaktikforståelse. Målet er at udvikle de lærerstuderendes danskdidaktiske kompetencer i bred forstand, ikke kun i forhold til it- og medier. På et teoretisk-metodisk niveau er det desuden hensigten, at projektet skal bidrage til at nyudvikle designforståelsen af danskfagets didaktik.

Metode. Effekten af de didaktiske designinterventioner undersøges ved hjælp af kvalitative metoder gennem surveys, fokusgruppeinterview, observationer, analyser af danskdidaktiske design samt studieprodukter i form af undervisningsprogrammer, præsentationer, praktikker, øvelser og andre opgaver.

Samarbejdspartnere

Ph.d.'en udføres inden for rammerne af et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Professionshøjskolen Metropol. 

Tidsplan

Ph.d.'en løber fra august 2012 til august 2016.

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i FoU-miljøet Digitale LæringsressourcerInstitut for Skole og Læring

UC-Viden

Forskningsteam

Jan Mikael Alstrup Fogt

Lektor

Tlf.: +45 51632711

Nyheder

Nyheder om Skole & Pædagogik