Genveje


Kompetenceudvikling af lærere i digitalisering og it-fagdidaktikKompetenceudvikling af lærere i digitalisering og it-fagdidaktik

Skolelærere har svært ved at udnytte de mange potentialer ved IT i deres undervisning i folkeskolen. Ph.d.-projektet skal svare på, hvordan dansklæreres professionelle fagpraksis-fællesskaber understøttes gennem udviklingen af fagdidaktisk reflekterede it-kompetencer.

It integreres på mange måder i folkeskolen i dag, og forskningen tyder på, at brugen af it har mange potentialer. Men forskningen viser også tydeligt, at lærerne har svært ved at forankre disse fordele i praksis.

Ny forskning peger på lærerens fagsyn, fagdidaktiske kompetence og tilegnelse af it som centrale omdrejningspunkter. Det er dette ph.d.-projekts formål – en fagdidaktisk reflekteret integration af it.

Om projektet og resultater

Projektet skal svare på, hvordan dansklæreres professionelle fagpraksisfællesskaber understøttes gennem udviklingen af fagdidaktisk reflekterede it-kompetencer.

Projektet gennemføres som et interventionsforskningsprojekt i udskolingen i Gentofte og Rudersdal Kommuner ud fra forskningshypotesen om, at lærernes it-fagdidaktiske kompetence kan udvikles og forankres gennem en systematiseret videndeling og -udvikling i teams. Interventionsgruppen udgøres af 2 x 6 dansklærere i hver kommune (i alt 24 på fire skoler). Interventionen danner baggrund for udviklingen af et efteruddannelseskoncept, der afvikles i foråret 2014 blandt andre lærere i kommunerne.

Metode. Interventionens virkning måles gennem en kvantitativ webspørgeskema-undersøgelse blandt alle lærere i de to kommuner (ca. 1200 lærere) om deres syn på digitale teknologiers anvendelse i undervisningen mv. Undersøgelsen gentages i samme form som afslutning på forskningsprojektet i sommeren 2014 med interventionslærerne og efteruddannelsesdeltagerne identificeret for at afdække udviklingen over tid.

Samarbejdspartnere

Ph.d.'en gennemføres af med en ansættelse på Aarhus Universitet, men finansieret med en tredjedel af Aarhus Universitet, Professionshøjskolen Metropol samt de to Kommuner, Gentofte og Rudersdal.

Tidsplan

September 2012 - august 2015

FoU-miljø og Institut

Projektet er forankret i FoU-miljø 'Digitale læringsressourcer' i Institut for skole og læring 

​Læs mere på UC-viden

Den fulde projektbeskrivelse kan læses på Simon Skov Fougts hjemmeside