Genveje


Læring gennem arbejde med digitale formerLæring gennem arbejde med digitale former

Forskningsprojektet retter sig mod naturfag og dansk i udskolingen og tilvejebringer indsigt i læreres og elevers brug og valg af digitale repræsentationsformer. Det handler om tekst, billede, lyd og animationer i forhold til et konkret indhold og målet er at udvikle en model for ”best practice” til brug i skolen.

Fuld projekttitel: Øget læring gennem arbejde med digitale repræsentationsformer

Internationale studier peger på, at elevers arbejde med digitale udtryksformer i tekst, lyd og billeder har stor betydning for deres læring. Der foreligger i dag kun sparsom viden om læreres anvendelse af digitale repræsentationsformer i Danmark, samtidig med at mulighederne for brug af de digitale værktøjer er i fortsat vækst. Der findes ingen studier, som anlægger en tværgående strategi i forhold til at inkludere flere fag i samme studie vedrørende repræsentationsformer. Det vil vi med dette projekt råde bod på. 

Om projektet og resultater

Projektet undersøger, hvordan lærere taler om og understøtter elevers arbejde med digitale repræsentationsformer inden for dansk og naturfagsområdet i udskolingen. Erfaringerne fra praksis kobles med litteraturstudier og vil danne grundlag for udvikling af retningslinjer, der samlet set vil kvalificere skolens praksis fremadrettet. 

Metode. Viden fra praksis bliver i projektet indsamlet gennem interviews med lærere samt cfu-medarbejdere, gennem analyse af observationsstudier af klasseundervisning, hvor der tages udgangspunkt i cases med lærere som arbejder målrettet med it i undervisningen, og som gør sig overvejelser om elevernes valg af de digitale muligheder, herunder valg af programmer og muligheder indenfor disse for at repræsentere forskelligt indhold, fx udtaler en af lærerne: ” De skal bare på en eller anden måde kunne visuelt fremlægge det, sådan at vi kan hive det op på tavlen bagefter, og sige, hvordan har Emil valgt at gøre det.” 

Dertil gennemføres et litteraturstudie med henblik på at etablere et begrebsapparat til formulering af retningslinjer for ”best practice”. Dertil gennemføres et litteraturstudie med henblik på at etablere et begrebsapparat til formulering af retningslinjer for ”best practice”.

Outputtet er ny og kvalificerende viden til skolen samt indadtil på læreruddannelsen om, hvordan arbejdet med digitale repræsentationsformer kan fremme elevers læring og forståelse i dansk og naturfag. Der er i projektet fokus på elevers digitale egenproduktioner, da forskningen peger på, at det netop er her, at eleverne lærer mest. De foreløbige resultater fra interviews peger tydeligt i retning af divergerende forståelser og anvendelser af digitale repræsentationsformer og underbygger behovet for udvikling af praksis.  

Samarbejdspartnere

Forskningsprojektet er tilknyttet forskningsmiljøet, Digitalisering på Institut for Skole og Læring. Tårnby kommune indgår som samarbejdspartner i projektet. 

Tidsplan

Projektstart 1. april 2014.
Projektet afsluttes: august 2017 

FoU-miljø og Institut

Projektet er forankret i FoU-miljø 'Digitale læringsressourcer' i institut for skole og læring.

 ​læs mere på UC-viden: Nicolai Munksby

 

Nicolai Munksby

Lektor

Tlf.: +45 51632734

Nyheder

Nyheder om Skole & Pædagogik