Genveje


Vurdering af digitale elevproduktionerVurdering af digitale elevproduktioner

Forskningsprojektet udvikler et helhedsorienteret vurderingsværktøj, som lærere i skolen kan anvende, når deres elever laver multimodale digitale produktioner i dansk, historie og kristendomskundskab.

Undervisningsministeriets læseplaner 2014 sætter fokus på elevernes digitale kompetencer. Det moderne menneske behøver såvel produktive som receptive kompetencer for at kunne være deltager i verden. Dette projekt sætter fokus på de produktive. Med digitaliseringen, der principielt giver adgang til og stiller krav om deltagelse i en mængde fora, forstærkes behovet for kompetencer. Det bliver derfor skolens opgave at sætte elevernes kompetencer i digital handlen, digitalt samarbejde og digital værktøjsanvendelse på dagsordenen (jvf. OECD's kompetencebegreb, 2003). 

Om projektet og resultater  

Projektet Vurdering af digitale elevproduktioner er praksisnær forskning, der sætter fokus på elevernes produktive kompetencer i og med, at det adresserer læreres og elevers udfordring med at vurdere digitale produkter som fx hjemmesider, kortfilm og billedfortællinger i skolens fag. 

Projektets antagelse er, at vurdering i skolen ofte falder i en af to grøfter: Enten fokuserer man på form (layout, dramaturgi etc.) eller på indhold (faglig viden, fortælling etc.) – sjældent på samspillet mellem de to. 

Udvikling af vurderingsværktøjer
. I projektets første fase udvikles en prototype på et vurderingsværktøj. Grundlaget er kvalitative forskningsinterview med et mindre antal lærere i praksisfeltet, en systematisk afdækning af forskningsresultater og undersøgelser af anbefalede praksisser i læremidler.
I første fase af projektet udvikles også et antal eksemplariske undervisningssekvenser, der skal gøre det muligt at gennemføre en intervention med vurderingsværktøjet i et større antal skoleklasser i projektets næste fase. Målet er at undersøge, om konsekvent og systematisk anvendelse af det specifikke vurderingsværktøj fremmer elevernes digitale kompetencer.

Teori. Projektet henter inspiration i forskningen i Designs for learning, hvor en hovedpointe er, at elevens kognitive forståelse af et fagligt indhold er uadskilleligt fra den repræsentationsform (udtryksform), som eleven formulerer dette i. Projektet sigter mod at skabe en praktisk tilgang til vurdering og evaluering, som bygger bro mellem udtryksform og indhold på en måde, så det understøtter elevernes læring.

Samarbejdspartnere

Den første fase af projektet Vurdering af digitale elevproduktioner er et rent Metropolprojekt. I anden fase samarbejdes med en række skoler i og omkring København.

Tidsplan

Projektperiode: 1. maj 2014 – august 2017

FoU-miljø og Institut

Projektet er forankret i FoU-miljø 'Digitale læringsressourcer' i Institut for skole og læring

​Læs mere på UC-viden

Forskningsteam

Mikkeline Hoffmeyer

Geografi, natur/teknik

Tlf.: +45 23321090

Jesper Juellund Jensen

Lektor, ph.d.

Tlf.: +45 51632713