Genveje


FoU-miljøet Inkluderende læringsmiljøerFoU-miljøet Inkluderende læringsmiljøer

I FoU-miljøet er forskningsinteressen rettet mod, hvordan vi kan bidrage til at skabe en skole, hvor alle elever inkluderes fagligt, socialt og personligt. Vi opfatter inkluderende læringsmiljøer som et skole- og undervisningsmiljø, hvor alle elever bydes velkomne som fuldgyldige og aktive deltagere i læringsfællesskabet, og hvor alle elever lærer- og udvikler positive selvbilleder.

En forholdsvis høj andel af elever, der forlader folkeskolen, er ikke uddannelsesparate. I 2016 viste regeringens nationale uddannelsesparathedsvurdering, at 27% af folkeskolens 8. klasses elever vurderes ikke-uddannelsesparate.  

Det er et samfundsmæssigt problem, som folkeskolen skal blive bedre til at løse. Folkeskolen er imidlertid præget af øget diversitet, bestående af voksende social ulighed og elevmangfoldighed, og er derfor udfordret på at skabe rammerne for, at alle elever erhverver sig kompetencer og forudsætninger, der muliggør gennemførslen af en ungdomsuddannelse.  

Lærerne i folkeskolen efterspørger mere viden og flere pædagogiske kompetencer for at kunne løfte opgaven. I FoU-miljøet arbejder vi med udvikling af lærernes pædagogiske, didaktiske og relationelle kompetencer samt udvikling af det tværprofessionelle samarbejde. FoU-miljøet har til hensigt at bidrage til, at folkeskolen kan imødekomme diversiteten blandt børn og unge konstruktivt, bl.a. gennem implementering af elementerne i folkeskolereform, som en meningsfuld del.

Forskningsfokus

FoU- miljøet vil bidrage til at flere unge forlader folkeskolen med forudsætninger for og motivation til at tage en ungdomsuddannelse. Miljøet vil undersøge og udvikle skolelivet, undervisningsmetoder og lærerrollen, med henblik på at understøtte alle elever i deres trivsel samt lærings- og socialiseringsprocesser - og forberede dem til en aktiv deltagelse i samfundslivet. Skolen skal imødekomme diversiteten blandt børn og unge konstruktivt, bl.a. gennem implementering af folkeskolereformelementerne som en meningsfuld del. 

Følgende tre udviklingsområder danner grundlag for miljøets forsknings- og udviklingsaktiviteter 
 • Udvikle og forbedre læringsmetoder og didaktiske tilgange, der sikrer social og faglig progression ved at tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og faglige kompetencer
 • Udvikle læringsmiljøer, der virker meningsfulde for eleven gennem elevinddragelse og vedkommenhed - herunder undersøge og afprøve potentialerne i en mere praktisk og kropslig tilgang til læring.
 • Udvikle læringsmiljøer der sikrer positive lærer-elev og elev-elev relationer gennem hver elevs oplevelse af at være en værdifuld del af fællesskabet

Organisering og samarbejde

Forsknings- og udviklingsmiljøet er en integreret del af Institut for Skole og Læring på Professionshøjskolen Metropol. Miljøet består af 1 docent og ca. 45 engagerede adjunkter og lektorer, der spænder over en række brede kompetenceprofiler.  

Miljøet har specialister inden for læring, skoleudvikling, (fag)didaktik, (special)pædagogik samt sociologisk forskning. Forsknings- og udviklingsmiljøet undersøger gennem sine forsknings- og udviklingsaktiviteter de potentialer og udfordringer folkeskolen rummer i forhold til at skabe inkluderende skole- og læringsmiljøer. Den viden, vi opbygger, bruger vi til at højne kvaliteten af undervisningen i folkeskolen, på læreruddannelsen, til eftervidereuddannelse samt til konsulentvirksomhed. Vi bestræber os på at involvere lærerstuderende i vores projekter og engagere dem i det didaktiske og pædagogiske forsknings- og udviklingsarbejde, hvilket sikrer god synergi og transfer af viden på uddannelsen.

Forsknings- og udviklingsmiljøet samarbejder med en lang række interessenter og arbejder målrettet på at skabe samarbejde med skoler samt private og offentlige institutioner og foreninger, der har interesse for at medvirke til at skabe nye inkluderende skole- og undervisningsmetoder. Vi samarbejder med en række nationale, nordiske og internationale forskere tilknyttet både universiteter og professionshøjskoler, der har tilhørende forskningsinteresser. 

I øjeblikket har vi samarbejde med: 

 • Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
 • Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet
 • Institut for medier, erkendelse og formidling, Københavns Universitet
 • Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
 • Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL), Syddansk Universitet
 • Department of Specialized Education Services, University of North Carolina
 • HiOA Højskolen i Oslo og Ankershus
 • Steno Diabetes Center A/S
 • UC-Lillebælt
 • VIA UC
 • Professionshøjskolen UCC 
Desuden har vi gennem forskningsprojekterne dannet netværk og indgået samarbejde med en lang række folkeskoler i København og omegnskommuner

Kontakt

Forskningskoordinator, Ph.D. Maria Christina Secher Schmidt

Følgende tre udviklingsområder danner grundlag for miljøets forsknings- og udviklingsaktiviteter 


• Udvikle og forbedre læringsmetoder og didaktiske tilgange, der sikrer social og faglig progression ved at tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og faglige kompetencer

• Udvikle læringsmiljøer, der virker meningsfulde for eleven gennem elevinddragelse og vedkommenhed - herunder undersøge og afprøve potentialerne i en mere praktisk og kropslig tilgang til læring.

• Udvikle læringsmiljøer der sikrer positive lærer-elev og elev-elev relationer gennem hver elevs oplevelse af at være en værdifuld del af fællesskabet
Følgende tre udviklingsområder danner grundlag for miljøets forsknings- og udviklingsaktiviteter 


• Udvikle og forbedre læringsmetoder og didaktiske tilgange, der sikrer social og faglig progression ved at tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og faglige kompetencer

• Udvikle læringsmiljøer, der virker meningsfulde for eleven gennem elevinddragelse og vedkommenhed - herunder undersøge og afprøve potentialerne i en mere praktisk og kropslig tilgang til læring.

• Udvikle læringsmiljøer der sikrer positive lærer-elev og elev-elev relationer gennem hver elevs oplevelse af at være en værdifuld del af fællesskabet