Genveje


Mod på MatMod på Mat

Projektet udvikler nye materialer til undervisning i matematik og dannelse for flygtningebørn og unge. Matematikken skal fungere som en brobygger mellem børnenes oprindelige sprog og kultur og det nye sprog og den nye skolekultur i Danmark.

Den samfundsmæssige anledning til projektet er det aktuelle behov for hjælp til uddannelse og integration af flygtningebørn og unge, som nu skal lære at gå i skole i Danmark. Disse børn og unge står med flere udfordringer i forhold til læring. De skal lære et nyt sprog og skolens specialiserede sprog på samme tid, de skal lære en ny skolekultur at kende og flere kæmper desuden med bl.a. PTSD, søvnløshed og koncentrationsbesvær.

Der er derfor behov for udvikling af både undervisningsmaterialer og ny forskningsbaseret viden, som inddrager perspektiver fra forskellige fagområder og fra lærere, elever og forældre til at belyse og imødekomme de særlige udfordringer, som er forbundet med undervisning af netop denne elevgruppe.  

Om projektet og resultater

Mod på Mat er et tværfagligt projekt, som bygger på et samarbejde med danske skoler, som har flygtningebørn og unge tilknyttet i enten modtageklasser, internationale klasser og/eller i den almindelige undervisning i folkeskolen.

Centralt i projektet står inddragelsen af elevernes stemmer og lærernes undervisningserfaringer, hvorfor vi primært arbejder med udgangspunkt i kvalitative empiriske undersøgelsesmetoder såsom interviews, observationer og senere videooptagelser, som bl.a. skal resultere i eksempelfortællinger og case-historier til formidling af didaktiske og metodiske pointer i det nye undervisningsmateriale. 

Projektet skaber desuden ny viden inden for forskningsområdet ”refugee education”, hvilket efterfølgende vil blive formidlet i tidsskrifter og gennem kurser.

Projektet består af 3 faser, og det tager sit afsæt i en indledende afprøvning af et eksisterende undervisningsmateriale udviklet i forbindelse med projekt TMTM 2014, som bl.a. giver mulighed for at arbejde med undervisningsdifferentiering i matematikundervisningen. 

Skolernes tilbagemeldinger på denne afprøvning danner sammen med analyser af det kvalitative datamateriale baggrund for udviklingen af det nye undervisningsmateriale i matematik. Dette afprøves i fase 2 i forbindelse med bl.a. en evaluering af det nye undervisningsmateriale i form af en præ- og en posttest af op mod 200 elever.

I projektets fase 3 udgives det færdige materiale og det forankres og formidles videre gennem forskellige typer af kurser til både lærerstuderende og lærere tilknyttet skoler med flygtningebørn og unge i Danmark.

Samarbejdspartnere

Projektet er støttet af Egmont Fonden og er tilknyttet forsknings- og udviklingsmiljøet Inkluderende Læringsmiljøer på Institut for Skole og Læring, Metropol.

FoU-miljø og institut  
Projektet er forankret i FoU-miljøet Inkluderende Læring på Institut for Skole og Læring.

​Læs mere om projektleder Diana Rigtrup på UC-Viden 

Forskerteam

Diana Rigtrup

Lektor, Ph.d.

Tlf.: +45 51380395

Pia Beck Tonnesen

Ekstern

Tlf.: +45 51632748

Steffen Overgaard

Lektor

Tlf.: +45 51632591

Signe Gottschau Malm

Adjunkt

Tlf.: +45 24296482

Gry Eliassen

Lektor

Tlf.: +45 51632676

Dorte Maiken Lohse

Adjunkt

Tlf.: +45 51632462