Genveje


Personal Meaning MappingPersonal Meaning Mapping

Ph.d.-projektet undersøger og udvikler metoden Personal Meaning Mapping, som anvendes til at undersøge, hvordan oplevelser påvirker den enkelte elevs viden og forståelse over tid.

 
 

Formativ evaluering i tilknytning til undervisningen i folkeskolen har vist sig at rumme et stort læringspotentiale. Denne evalueringstype giver lærerne mulighed for løbende at kunne tilpasse og justere deres undervisning til klassens og den enkelte elevs behov.

Samtidig er det af afgørende betydning for elevernes lærerprocesser, at undervisningen i folkeskolen bygger på viden, færdigheder og erfaringer, som eleverne allerede besidder. Derfor er det væsentligt at afklare elevernes idéer og forestiller ved introduktion til et nyt emne i undervisningen.

Om projektet og resultater

Dette ph.d.-projekt har til formål at undersøge og udvikle metoden Personal Meaning Mapping (PMM) som forsknings-, undervisnings-/ og læringsmetode i natur- og teknikundervisningen i uformelle og nonformelle læringsmiljøer i folkeskolen. Personal Meaning Mapping er en målingsbaseret kvalitativ metode, der bl.a. kan anvendes til at undersøge, hvordan specifikke oplevelser påvirker den enkelte elevs viden og forståelse over tid.

Ph.d.-projektet tager udgangspunk i seks 6. klasser og deres lærere fra seks forskellige skoler i Københavnsområdet, der alle gennemfører en del af undervisningen i natur og teknik i miljøer uden for klasserummet.

Projektet består af tre dele med hver sit formål:

  1. I første del anvendes PMM som forskningsmetode. Formålet er at generere data om fagligt stærke og svage elevers udbytte af den formelle undervisning i uformelle og nonformelle miljøer.
  2. Dernæst udvikles og anvendes PMM som undervisningsmetode også i uformelle og nonformelle læringsmiljøer, og formålet er at undersøge, om lærerne kan anvende metoden i planlægningen og gennemførelsen undervisningen.
  3. Endeligt anvendes PMM som læringsmetode, og her er formålet at undersøge, om elevernes bearbejdelse af et for undervisningen relevant emne med udgangspunkt i metoden kan bidrage til ny viden og øget forståelse.

Metoden Personal Meaning Mapping (PMM)

Personal Meaning Mapping er en metode, der er udviklet (Falk & Dierking, 1992) til at måle og forstå individuelle læringsoplevelser i relation til museumsbesøg. Metoden er primært anvendt som en forskningsmetode, men kan desuden tænkes anvendt som en undervisnings- eller evalueringsmetode, hvor udvikling af f.eks. viden og erfaringer er i fokus. 

Fremgangsmåden er typisk følgende: Deltagerne bliver med udgangspunkt i et tema fx fra undervisningen bedt om at skrive og/eller tegne, hvad de kan komme i tanke om i relation til temaet. Det, deltagerne har nedfældet på papir (PMM), danner efterfølgende udgangspunkt for interview eller samtale, hvor deltagerne bliver opfordret til at forklare, hvorfor de har skrevet eller tegnet, det de har, samt reflektere over temaet. 

De nye forklaringer og refleksioner, der opstår under interviewet eller samtalen, tilføjes af deltagerne på papiret. Efter en undervisningslektion eller anden oplevelse bliver deltagerne igen bedt om at arbejde videre med deres tekst eller tegninger og tilføje, slette eller modificere. Disse forandringer bliver af deltagerne nedskrevet eller tegnet, nu med en ny farve kuglepen, og igen danner disse udgangspunkt for et interview eller samtale, der følger samme procedure som beskrevet ovenfor. 

PMM og interviewene kan analyseres kvalitativt eller kvantitativt og således anvendes i forskning. Derudover kan PMM og samtalerne benyttes som kilde til information om deltagernes udbytte og udvikling af viden og erfaring i relation til gennemført undervisning og dermed danne grundlag for formativ feedback.   

Samarbejdspartnere

Ph.d. Rikke Dalgaard Hartmeyer ansat på Metropol og indskrevet på Aarhus Universitet. Ph.d.-projektet er finansieret af Globaliseringsmidlerne nedsat til forskning i Folkeskolen.

Tidsplan

Projektperiode: 1. januar 2013 – 31. december 2016

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i forsknings- og udviklingsmiljøet Inkluderende Læringsmiljøer på Institut for Skole og Læring

​Læs mere på UC-Viden

--- nyt fra Laura----