Genveje


Teamets inkluderende didaktik med inddragelse af elevperspektivetTeamets inkluderende didaktik med inddragelse af elevperspektivet

Projektet undersøger, hvordan elevers perspektiver påvirker læreres didaktik, og hvordan lærerteamets systematiske inddragelse af elevers perspektiver understøtter elevernes motivation og øger deres faglige, sociale og personlige deltagelse.

Projektet har til formål at undersøge, hvordan elevers perspektiver, det vil sige deres oplevelser og meninger om undervisningen, påvirker læreres didaktik. Og hvordan lærerteamets systematiske inddragelse af elevers perspektiver understøtter elevernes motivation og øger deres faglige, sociale og personlige deltagelse.

Om projektet og resultater

Projektet skal bidrage til den viden, som findes i inklusionsforskningen om didaktiske muligheder for lærere og lærerteams med at skabe inkluderende læringsmiljøer gennem elevernes perspektiv. 

Det skal ses i lyset af, at elevers perspektiver, aktuelt og i stigende grad udpeges som grundlæggende værdifulde i forskning og som et centralt udgangspunkt for at forbedre og udvikle skoler i relation til inklusionsbestræbelser, jvf. Tetler & Baltzer 2009, Carrington et al. 2012 og Harbo et al. 2014; Amilon 2015.

Projektets har endvidere til formål at udvikle en prototype på et elevfeedbackværktøj, som lærere kan bruge til at indsamle elevernes oplevelser og meninger om undervisningen, som lærerteamet kan anvende i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. 

Elevfeedbackværktøjet skal gøre det muligt at få hurtig adgang til elevernes perspektiver gennem korte besvarelser fra hver enkelt elev i læringsfællesskabet. 

I projektet har vi anvendt et forskningsdesign baseret på en design based research-tilgang, jvf. Barab & Squire 2004, hvor vi sideløbende med udviklingen og afprøvningen af et elevfeedbackværktøj har indsamlet empiri til forskningsdelen.

Foreløbige resultater

Deltagelse med paper på Nordisk Lærerkongres i Nuuk, Grønland 2014 
Deltagelse med paper på Nordpro 2016, Lund, Sverige oktober 2016
Artikel: Cordsen, Rune Fredrik og Faurdal, Inger Lokjær  ”Spændingsfeltet mellem elevers stemmer og læreres muligheder i undervisningen” (in press)

Samarbejdspartnere

I projektet har medarbejdere på SOL arbejdet sammen med to skoler på Frederiksberg. 

Institut og FoU-miljø

Forskningsprojektet er tilknyttet forskningsmiljøet Inkluderende læringsmiljøerInstitut for Skole og Læring, SOL

Tidsplan

Projektperiode 2015-2016
 
​Læs mere om projektleder og lektor Inger Lokjær Faurdal på UC-Viden

Projektdeltagere

Projektleder: lektor Inger Lokjær Faurdal
Projektdeltagere: Adjunkt Rune Fredrik Cordsen, lektor Malene Falck Christens, adjunkt Louise Klinge og adjunkt Diana Rigstrup

Forskerteam

Inger Lokjær Faurdal

Lektor

Tlf.: +45 51632708

Rune Frederik Cordsen

Lektor, ph.d.-studerende

Tlf.: +45 24296466

Malene Falck Christens

HR-konsulent

Tlf.: +45 24296306

Diana Rigtrup

Lektor, Ph.d.

Tlf.: +45 51380395