Genveje


FoU-miljøet STEM-didaktikFoU-miljøet STEM-didaktik

I forskningsmiljøet STEM-didaktik ønsker vi at finde flere svar på, hvilke barrierer der ligger bag elevers lave interesse for naturfag - samt hvordan elever gennem undervisning i naturfag og matematik i højere grad kan se sig selv inden for job og uddannelse med fokus på naturvidenskabeligt og matematisk indhold.

Naturfagene, herunder matematikken, spiller en stor rolle i udviklingen af vores erkendelser om alt fra verdensrummets sammensætning til de mindste dele af et sandkorn. Nye teknologier er baseret på naturvidenskabelige opdagelser. Gennem undervisning i naturfagene bliver eleverne dannet til at forstå naturvidenskabens metoder og terminologi, og de udvikler kompetencer til at anvende disse i praksis.

​Naturfagenes fagrække består i folkeskolen af fysik/kemi, biologi, geografi, matematik samt natur/teknologi. Der er således undervisning i et eller flere naturfag fra 1. – 9. klasse.
Men ROSE-undersøgelsen fra 2010 dokumenterer, at skoleelever ikke har den store interesse for naturfagene. Idet vores samfundsmæssige udfordringer inden for naturfagene og matematikken spænder vidt, vil vores arbejdsmarked og samfund derfor komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft inden for disse områder, hvis ikke der bliver arbejdet med målrettede indsatser på at forbedre undervisningen i disse fag. Det er STEM-didaktik-miljøets mål. 

Forskningsfokus

Forskningsinteressen retter sig først og fremmest mod elevernes muligheder for at få størst muligt udbytte af undervisningen. 
Vi ved fra forskning, at både elevernes interesse, faglige niveau og hjemlige baggrund har betydning for, hvad og hvor meget de får ud af at deltage i skolens matematik- og naturfagsundervisning. Vi ved også, at muligheden for at undervisningen også kan foregå uden for skolen kan have positive effekter på elevernes udbytte. 

I FoU-projekterne har vi derfor en række fokuspunkter: 

  • elevers interesse - undersøgelser viser, at eleverne i Danmark og flere andre skandinaviske lande på den ene side interesserer sig for lidt for naturfag, men at de på den anden side i høj grad anerkender naturfagenes rolle og betydning for samfundets udvikling.
  • ekskursioner og udeundervisning - både vores egne og andres undersøgelser viser, at ekskursioner, naturundersøgelser og samarbejde med institutioner og virksomheder er én mulig vej til, at eleverne finder undervisningen mere interessant. 
  • eksterne partnere / åben skole - vi vil gerne finde mere præcise svar på, hvilke metodiske og didaktiske tiltag der mere konkret skaber og understøtter en øget interesse gennem eksternt samarbejde.
  • marginaliserede elever - hvilke særlige tiltag, der kan tilvejebringes over for marginaliserede elever.
  • tværfaglighed og metodiske tiltag

​Læs FoU-miljøets faglige strategi her

Organisering og samarbejde

Forsknings- og udviklingsmiljøet for STEM-didaktik er en integreret del af Institut for Skole og Læring. Miljøet har et bredt samarbejde både internt på Metropol samt eksternt til øvrige forskningsmiljøer, institutioner samt private aktører og interessenter. 

Det interne samarbejde foregår primært på områder, hvor Metropols medarbejdere kan bidrage med viden om børn, forældre og samfundsinstitutioner, som har betydning for elevens trivsel og faglige udvikling. 

Eksternt har vi bl.a. samarbejde med følgende partnere: Albertslund kommune (projekt ´Naturfag For Alle, NFA), Aarhus Universitet, IUP (projekt ´Tidlig Matematikindsats Til Marginalgrupper, TMTM), Københavns Universitet, IND (projekt ´Flipped Classroom´), Amager Ressource Center, ARC (projekt ´Skole-virksomhedssamarbejde´) samt mere end 30 kommuner og 40 skoler

Kontakt

Anders Vestergaard Thomsen