Genveje


Matematikindsats 2017Matematikindsats 2017

I Matematikindsats 2017 implementerer lærere og vejledere konceptet Tidlig Matematikindsats Til Marginalgrupper (TMTM). Der er tilknyttet forskning til projektet for at kunne vurdere effekten.

Projektet skal bidrage til at reducere antallet af elever, der forlader folkeskolen uden tilstrækkelige matematikkompetencer, og til at fastholde interessen og udvikle potentialet hos de dygtigste. 

Matematikindsats 2017 skal klæde skolens lærere, vejledere og ledere på til at identificere, støtte og udvikle både de såkaldt højt- og lavtflyvende elever. Det sker via en undersøgende og dialogbaseret undervisningsform. Samtidig vil TMTM-konceptet blive konsolideret via kvantitative og kvalitative evalueringsaktiviteter, som sikrer et bedre videngrundlag for at kunne vurdere effekten af konceptet. 

Om projektet og resultater

Matematikindsats 2017 er et nationalt kompetenceudviklingsprojekt, der involverer elever, lærere, vejledere og ledere fra 80 skoler. I alt vil mere end 1.100 elever i 2. og 8. klasse være en del af matematikindsatsen. 

Projektet bygger videre på forskningsprojektet [TMTM2014], på den måde at den faglige tilgang er den samme, mens TMTM-interventionen gennemføres i forskellige variationer for at vurdere, hvordan den tilrettelægges med det største udbytte og ressourceeffektivt. Nogle elever vil derfor blive undervist individuelt og andre i grupper. Derudover vil nogle lærere få supervision af skolens matematikvejleder.  

Kompetenceudviklingen af lærere og vejledere sker gennem kurser, supervision, sparring og løbende erfaringsudveksling via netværk. For at fastholde kompetenceløftet og dermed læringseffekten hos eleverne deltager skolens ledere og konsulenter fra forvaltningen også i forløbet. 

Ude på skolerne består indsatsen af en præ-test af alle elever i 2. og 8. klasse og efterfølgende udvælgelse af højtflyvende og lavtflyvende elever. Herefter gennemfører læreren TMTM-interventionen som består af en screeningssamtale og dialogbaseret undervisning med afsæt i undervisningsmaterialet om TMTM. Undervisningen gennemføres 4 gange om ugen i 30-45 minutter i 12 uger. Herefter gennemføres en post-test for at identificere elevens fremskridt. 

Ambitionen med projektet er gennem formidling og udbredelse til andre lærere at opnå en varig effekt i den danske folkeskole på linje med de resultater, der er opnået på læseområdet. 

Samarbejdspartnere

Matematikindsats 2017 er finansieret af A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal med et beløb på 11,765 mio. kroner. Derudover gennemfører Trygfondens Børneforskningscenter forskning på projektet. 

Kompetenceudviklingsaktiviteterne gennemføres af Professionshøjskolen Metropol i samarbejde med VIA University College.

Tidsplan 

Projektet påbegyndes i august 2017 og afsluttes i juni 2019.

Se skema over tid og aktiviteter i projektet

FoU-miljø og institut

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Institut for Pædagogisk Efter- og Videreuddannelse, Institut for Skole og læring og Institut for Ledelse og Forvaltning. FoU-delen er forankret i forsknings- og udviklingsmiljøet Science-didaktik på Institut for Skole og Læring. 

​LÆS mere om forskerne bag TMTM-konceptet på UC-VIDEN: lektor Pia Beck Tonnesen, Steffen Overgaard , Jimmy Harder

Kontakt 

Margit Holm Basse, projektansvarlig og konsulent

Pia Beck Tonnesen, lektor og projektansvarlig for TMTM-konceptet 2014   

Forskerteam 1

Pia Beck Tonnesen

Ekstern

Tlf.: +45 51632748

Publikationer

Rapport om TMTM2014