Genveje


Tidlig Matematikindsats Til Marginalgrupper Tidlig Matematikindsats Til Marginalgrupper

Tidlig Matematikindsats til Marginalgrupper, TMTM, undersøger, hvilken effekt en tidlig indsats i matematikundervisningen har på elever i matematik-vanskeligheder. Metoden retter sig både mod svage og stærke elever.

Landkort TMTM2014

Se landkort og liste over de skoler, som deltager i Tidlig Matematikindsats for Marginalgrupper

I mange af landets skoleklasser sidder der børn, der ikke får ret meget ud af matematikundervisningen. Det er børn, der mener, at de ikke kan finde ud af matematik – og det er et kendt problem. Knap så kendt og anerkendt er det, at der sidder en anden gruppe børn, som er særligt dygtige til matematik, men som får lige så lidt ud af matematikundervisningen, netop fordi den traditionelle matematikundervisning ikke rammer dem. 


Læs omtalen i Søndagsavisen: For mange børn kan ikke matematik - kan dit barn løse denne opgave?
Læs omtalerne i Folkeskolen: 4,8 millioner kroner til tidlig matematikindsats og Tidling indsats for fagligt svage og stærke i matematik
Begge grupper har behov for en særlig indsats, og her kommer TMTM ind og tager fat i både de ‘lavtflyvende’ og de ‘højtflyvende’ elever. Forskerne bag TMTM mener ikke, at der er børn, der ikke kan lære matematik eller børn, som behøver at bliver understimuleret – de mener, at man er i matematikvanskeligheder, og at man i den forstand kan hjælpes ud over vanskelighederne med den rette undervisningsmetode.

 

Om projektet og resultater

TMTM2014 er støttet af Egmontfonden som en videreførsel af pilotprojektet TMTM, der viste rigtig gode resultater.

Tanken bag TMTM er, at alle børn har et matematisk potentiale, og at det skal udvikles. Tidlig indsats betyder, at interventionen iværksættes så tidligt som muligt og retter sig mod elever, der er i – eller viser tegn på at være i – vanskeligheder med matematik, uanset alder og klassetrin. 

Se et landkort over de skoler, der er med i projekt Tidlig Matematikindsats for Marginalgrupper.

Tidlig matematikindsats er en struktureret kortlægning og undervisning, der bygger på samtale og på de teoretiske beskrivelser af elever med særlige behov, der kommer til udtryk i begreberne: matematikmestring, regnehuller, dyskalkuli og tilpasset læring. Den dokumentation, som TMTM2014 frembringer for effekten, skal skabe grundlag for, at TMTM-konceptet kan udbredes og implementeres i hele den danske grundskole.

TMTM-konceptet består af screening til overordnet elevprofil og baggrund for efterfølgende samtaler i interventioner. Afdækkende samtale der skal give indblik i elevens oplevelser med matematik. Kortlægning og undervisning sideløbende som en integreret del af interventionerne. Problembehandling og inklusion ved hjælp af elevprofil. Et 12 ugers forløb med ca. ½ times intervention 4 dage om ugen.

TMTM2014-projektet falder i fire faser:  
  • Fase 1 Udvælgelse af skoler (forår 2014) 
  • Fase 2 Baseline (sommer 2014) 
  • Fase 3 Intervention (efterår 2014) 
  • Fase 4 Analyse og formidling 2015-2016)

Samarbejdsaftale

TMTM2014 er et samarbejde mellem Professionshøjskolen Metropol, Aarhus Universitet og Egmont-Fonden, der har støttet projektet med 4,8 millioner.

Tidsplan

Projektet er påbegyndt i 2014 - slutdato juli 2016 

FoU-miljø og institut
Projektet er forankret i forsknings- og udviklingsmiljøet Science-didaktikInstitut for Skole og Læring

​Læs mere på UC-Viden

Forskerteam

Pia Beck Tonnesen

Ekstern

Tlf.: +45 51632748

Publikationer