Genveje


Institut for Socialt ArbejdeInstitut for Socialt Arbejde

Institut for Socialt Arbejde hører under Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet. Instituttet har to forsknings- og udviklingsmiljøer:

- FoU-miljø Socialt udsatte børn, unge og familier

- FoU-miljø Beskæftigelse og beskæftigelsesindsatsen.

Institut for Ledelse og Forvaltning

Institut for Socialt Arbejde har to forsknings- og udviklingsmiljøer i socialt arbejde, som har til formål at skabe cirkulation af viden mellem praksis, forskning og uddannelse.

FoU-miljøet Socialt udsatte børn, unge og familier

Forsknings- og udviklingsmiljøet indsamler, skaber og formidler ny viden om udsatte børn og unge. Målet er at styrke den professionelle praksis i arbejdet med udsatte børn og at bidrage til et styrket samarbejde mellem de relevante professionelle.
Kontakt docent Frank Cloyd Ebsen

FoU-miljøet Beskæftigelse og beskæftigelsesindsatsen

Forsknings- og udviklingsmiljøet vil fra 2013 udvikle ny viden om beskæftigelsesindsatsen til brug for grunduddannelsen som socialrådgiver. Målet er at skabe ny viden om metoder, evidens og organisering i arbejdet med ledige.
Kontakt docent Mikkel Bo Madsen

Målsætningen for forskning og udvikling i Socialt arbejde er 
  • at kvalificere praksis her og nu gennem anvendt forskning
  • at sørge for at anvendt forskning lever op til standarder for god forskning
  • at sammenfatte, generalisere og omsætte anvendt forskning i grund- og videreuddannelser

Forsknings- og udviklingsaktiviteterne i Institut for Socialt Arbejde skal understøtte og fremme professionernes faglige kvalitet. Vi indsamler, skaber og formidler viden til Metropols grund- og efteruddannelser, praktikere, teoretikere og andre aktører i feltet. Vi undersøger det arbejde som udføres af socialrådgivere, socialpædagoger, lærere, sundhedsplejersker, sygeplejersker, pædagoger m.v. Den viden, vi skaber og formidler er professionsrettet og anvendelsesorienteret frem for akademisk og selvrefererende.

Forsknings- og udviklingsmiljøerne laver og anvender kvalificerede analyser af nutidige og fremtidige udfordringer i det sociale arbejde og i omverdenen, nye teoretiske indsigter og erfaringer fra praksis, ligesom der er fokus på lovgivningens og de økonomiske og organisatoriske rammer. Vi har et internationalt perspektiv på det sociale arbejdes velfærdsproduktion og har blik for behovet for at forny samfundets kerneydelser.

Kontakt os

Forsknings- og udviklingsmiljøerne i Socialt arbejde er under ledelse af docent og forskningsansvarlig Frank Cloyd Ebsen

Forskning og udvikling i Socialt Arbejde
Professionshøjskolen Metropol
Kronprinsesse Sofies Vej 35
2000 Frederiksberg

Tobias Høygaard Lindeberg er prodekan og ansvarlig for forskning og udvikling på Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet

--- nyt fra Laura----