Genveje


FoU-miljøet Beskæftigelse og beskæftigelses­indsatsenFoU-miljøet Beskæftigelse og beskæftigelses­indsatsen

Forsknings- og udviklingsmiljøet udvikler ny viden om beskæftigelsesindsatsen til brug for grunduddannelsen som socialrådgiver. Målet er at skabe ny viden om metoder, evidens og organisering i arbejdet med ledige.

Institut for Socialt Arbejde skal etablerede i begyndelsen af 2013 et forsknings og udviklingsmiljø om socialt arbejde inden for beskæftigelse og beskæftigelsesindsatsen, som opbygges på grundlag af forskningsprojekter, som er relevante for uddannelserne inden for socialt arbejde. Og som gennem årene skal udvikle sig i takt med de forandringer, der sker i praksis.

Indholdet bliver tematiseret i forhold til målet om at kvalificere studerende og færdige socialrådgivere, så de kan anvende den nyeste viden om metoder, evidens og organisation i arbejdet med de borgere, som er berettigede til at få støtte og hjælp.

Målsætningen for FoU-miljøet er at 1) kvalificere praksis her og nu gennem anvendt forskning 2) sørge for at anvendt forskning lever op til standarder for god forskning 3) sammenfatte, generalisere og omsætte anvendt forskning i grund- og videreuddannelser.

Psykisk sygdom og beskæftigelse

FoU-miljøet Beskæftigelse og beskæftigelsesindsatsen huser undermiljøet Psykiatri og rehabilitering, som retter blikket mod erhvervsrettet rehabilitering og metoder til at få mennesker med psykisk sygdom i beskæftigelse, herunder undersøgelse af metoden IPS.

Forsknings- og udviklingsaktiviteterne i Institut for Socialt Arbejde skal understøtte og fremme professionernes faglige kvalitet. Vi indsamler, skaber og formidler viden til Metropols grund- og efteruddannelser, praktikere, teoretikere og andre aktører i feltet. Vi undersøger det arbejde som udføres af socialrådgivere, socialpædagoger, lærere, sundhedsplejersker, sygeplejersker, pædagoger m.v. Den viden, vi skaber og formidler er professionsrettet og anvendelsesorienteret frem for akademisk og selvrefererende.

Forsknings- og udviklingsmiljøerne laver og anvender kvalificerede analyser af nutidige og fremtidige udfordringer i det sociale arbejde og i omverdenen, nye teoretiske indsigter og erfaringer fra praksis, ligesom der er fokus på lovgivningens og de økonomiske og organisatoriske rammer. Vi har et internationalt perspektiv på det sociale arbejdes velfærdsproduktion og har blik for behovet for at forny samfundets kerneydelser.

Kontakt

Mikkel Bo Madsen

Docent, Ph.d.

Tlf.: +45 24296385

Publikationer

Ressourceblikket

Rapport

Ressourceblikket
skriftlighed og dialog
om indstilling til
ressourceforløb

af Inge Storgaard Bonfils,
Mass Albert Staack
& Peter Bernhard Jorde
December 2016