Genveje


At komme i arbejde efter depressionAt komme i arbejde efter depression

Ph.d.-projektet undersøger, hvordan jobcentrene koordinerer indsatsen for mennesker på beskæftigelsesområdet efter sygefravær.

Der er begrænset forskningsmæssig viden om, hvad der kendetegner socialt arbejde på beskæftigelsesområdet i forhold til andre praksisfelter, ligesom der generelt mangler forskning om professionelles faglige skøn. Afhandlingen vil derfor bidrage til den eksisterende viden ved at undersøge de institutionelle arbejdsopgaver og professionelle skøn i jobcentrenes sagsbehandlersystem overfor borgere, der efter en sygdom skal integreres eller fastholdes på arbejdsmarkedet.

Om projektet og resultater

Afhandlingen undersøger de institutionelle arbejdsopgaver og professionelle skøn i jobcentrenes sagsbehandlersystem med fokus på koordineringen og vidensbaseringen af de beskæftigelsesrettede indsatser overfor borgere, der er sygemeldte pga. depression. Projektet tager udgangspunkt i beskæftigelsespolitikken og de beskæftigelsesrettede indsatser mod ledighed som følge af sygdom, herunder særligt depression.

Metode
Undersøgelsen er kvalitativ og gør brug af interviews, vignetter og dokumentanalyser. Til afhandlingens beskrivende analyser inddrages tilgange og begreber fra professionssociologien, der evt. skal suppleres med nyinstitutionel organisationsteori. 

Professionssociologien er velegnet til at beskrive sammenhænge og dynamikker på forskellige niveauer om professionelle, deres arbejdsopgaver og politiserede samfundsmæssige mandater. 

Den nyinstitutionelle organisationsteori kan bruges til at beskrive de institutionelle rammer, der omkranser det sociale arbejde og de professionelle skøn i beskæftigelsesindsatsen, i form af jobcentrene, der i den nyinstitutionelle skole betegnes som åbne omverdensafhængige organisationer.'
Projektet analyserer barrierer, muligheder og udfordringer for praksis i socialt arbejde med hensyn til at koordinere og vidensbasere jobcentrenes beskæftigelsesrettede sygefraværsindsatser – set i lyset af de nuværende politiske målsætninger, faglige idealer og viden på området.

Forskningsspørgsmålet lyder :"Hvordan bidrager frontlinemedarbejdere i jobcentret gennem koordineret og vidensbaseret specialt arbejde til at depressionsramte kvinder kan vende tilbage på arbejdsmarkedet gennem aktive indsatser"?Den nye viden skal bidrage til at udvikle undervisningen på grunduddannelsen til socialrådgiver og give anvendelsesorienterede input til til efter- og videreuddannelser for sagsbehandlere.

 

Samarbejdspartnere

Samfinansieret mellem Institut for socialt arbejde, Metropol og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Vejleder: Dorte Caswell

Tidsplan

April 2012 – April 2015. 

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i forsknings- og udviklingsmiljøet Beskæftigelse og beskæftigelsesindsatsen Institut for Socialt Arbejde.

​Læs Anette Skals' faglige profil og projekter på UCViden.


Projektleder

Anette Skals

Lektor, ph.d.

Tlf.: +45 51632582