Genveje


Beskæftigelsesrettede indsatser for mennesker med psykiske lidelserBeskæftigelsesrettede indsatser for mennesker med psykiske lidelser

Et pilotstudie af to nye metoder til at få mennesker med psykiske lidelser i job, som sammenholdes med den traditionelle indsats i et jobcenter.

Der bruges i dag mange ressourcer på at hjælpe borgere i udkanten af arbejdsmarkedet tættere på arbejdsmarkedet. En høj andel af disse borgere har psykisk lidelser. Individual Placement and Support (IPS) er en indsats udviklet til mennesker med svære psykiske lidelser og er den model, der er bedst undersøgt, og hvor der er størst effekt. Modellen integrerer behandlings- og beskæftigelsesrettede indsatser.

Om projektet og resultater 

Pilotstudiet undersøger de første erfaringer med at implementere metoderne Individuel Planlagt job med Støtte,IPS, og IPS-MA, den modificerede udgave af IPS i Danmark og sammenholder disse med, hvordan et traditionelt jobcenter støtter borgere med psykiske lidelser til at komme i job. Projektet baseres på kvalitative interview med nøglepersoner. Resultaterne indgår som baggrundsviden i ansøgningen til et større forskningsprojekt. Derudover kan resultater anvendes ved relevante grund- og efter og videreuddannelser, som retter sig mod rehabilitering af mennesker med psykiske lidelser. 

Metode. Individuel Planlagt job med Støtte,IPS er en evidensbaseret metode, der afprøves i et forsøg i København/Frederiksberg og Odense Kommune. IPS-MA er en modificeret udgave af IPS, som afprøves af det private firma Sherpa. 

Samarbejdspartnere

Projektet gennemføres af Institut for Socialt Arbejde i samarbejde med forskningsoverlæge Lene Falgaard Eplov ved Psykiatrisk Center København, IPS-teams i København/Frederiksberg og Odense, Sherpa samt Herlev Kommunes jobcenter. 

Inge Storgaard Bonfils er projektleder fro projektet.

Tidsplan

01.01.15 – 30.11.15 

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i forsknings- og udviklingsmiljøet Beskæftigelse og beskæftigelsesindsatsenInstitut for Socialt Arbejde.

​Se Inge Storgaard Bonfils' faglige profil og projekter i UCViden

Forskningsmedarbejder

Inge Storgaard Bonfils

Lektor, ph.d.

Tlf.: +45 51380476

Publikationer