Genveje


BEVICABEVICA

Et bedre match mellem personer med bevægelseshandicap og arbejdsmarkedet

Formålet med forskningsprojektet er, at undersøge og forbedre beskæftigelsessituationen for mennesker med bevægelseshandicap. Hvilke faktorer og mekanismer udgør barrierer for arbejdsmarkedsintegration af mennesker med bevægelseshandicap og hvordan kan situationen forbedres?

Den seneste opgørelse om handicap og beskæftigelse fra VIVE anslår, at der er omkring 780.000 personer i Danmark der efter egen vurdering har et handicap eller længerevarende helbredsproblem (jf. Larsen og Larsen, 2017). Af disse har omkring 40 procent (305.000 personer) et mobilitetshandicap (dvs. problemer med arme eller hænder, ben eller fødder, ryg eller nakke, inkl. gigtproblemer).

Beskæftigelsen for personer med mobilitetshandicap var i 2016 på 56 procent sammenlignet med 79 procent for personer uden handicap. Og 39 procent af personerne med mobilitetshandicap var uden for arbejdsstyrken sammenlignet med 16 procent af personerne uden handicap

Om projektet og resultater

I projektet anvender vi en unik integreret arbejdsmarkedsforståelse til at finde ny viden om mennesker med bevægelseshandicap (udbudssiden), arbejdsgiverne (efterspørgselssiden) og beskæftigelsessystemet (matchningssiden).


Udbud
Matchning
Efterspørgsel
Fokus  Personer med bevægelseshandicap
Beskæftigelsessystemet
Arbejdsgiverne
Problem Individuelle evner og kompetencer som barriere på arbejdsmarkedet
Informationsasymmetri og manglende matchning som barriere til arbejdsmarkedet
Handlinger og holdninger som barriere på arbejdsmarkedet
Løsning Øge individers kapabiliteter
Øge information og matchning
Bearbejdninger af holdninger og handlinger

Der gennemføres i den treårige projektperioden fra 2018 til 2020 tre store spørgeskemaundersøgelser og casestudier af hhv. personer med bevægelseshandicap, jobcentrene og et repræsentativt udsnit af arbejdsgiverne. Der gennemføres derudover et litteraturreview og to konferencer.

Den indsamlede viden vil blive kvalificeret og diskuteret i ”innovationsværksteder”. Målet er her, at forskningen kvalificeres af praksis og praksis kvalificeres af forskningen. Innovationsværkstederne er et mødested imellem projektets interessenter, som skal medvirke til at finde og afprøve nye og effektive redskaber til at forbedre arbejdsmarkedssituationen for mennesker med bevægelseshandicap (fx handicaporganisationerne, jobcentrene, arbejdsmarkedets parter og arbejdsgiverrepræsentanter).

Samarbejdspartnere

Projektet foregår i regi af Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse, som er et partnerskab imellem Aalborg Universitet, VIVE, VIA University College og Københavns Professionshøjskole.

Projektet er finansieret af Bevica Fonden.

Tidsplan

2018 - 2020

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i FoU-miljøet Beskæftigelse og beskæftigelsesindsatsen på Institut for Socialt Arbejde.

Læs om på UC-viden  

Forskerteam

Julia Salado-Rasmussen

Adjunkt

Email: jusr@kp.dk

Telefon: +45 51380265