Genveje


Fra udsat til ansat – Set fra et arbejdsgiverperspektivFra udsat til ansat – Set fra et arbejdsgiverperspektiv

Projektet har til formål at opnå viden om, hvad der er afgørende for, at virksomheder ansætter tidligere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, samt hvad der er afgørende for, at disse personer forbliver i job. Undersøgelsen belyser på denne måde arbejdsmarkedsparathed set fra arbejdsgiveres synspunkt.

Om projektet og resultater

I projektet har vi interviewet arbejdsgivere på 66 forskellige arbejdspladser, der har ansat udsatte ledige i varige job. Det vil sige i job på ordinære vilkår eller i fleksjob på minimum 15 timer om uge. I alle tilfælde er der tale om ansættelser uden aftalt tidsbegrænsning. 

Arbejdsgiverne er blevet stillet en række relevante spørgsmål:
  • Hvordan er vejen frem til konkret ansættelse forløbet? 
  • Hvad har været afgørende for, at virksomhederne valgte at ansætte de pågældende personer? Hvilke forhold har været med til at ansættelsen lykkedes? 
  • Hvilke eventuelle udfordringer har der været på vejen til en ansættelse? 
  • Og sidst men ikke mindst, hvad har virksomhederne haft ud af at indgå i et samarbejde om at integrere og inkludere udsatte ledige på arbejdspladsen?
 

Samarbejdspartnere

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Institut for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol og Væksthusets Forskningscenter. 

Tidsplan

Projektet er afsluttet i efteråret 2016.

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i forsknings- og udviklingsmiljøet Beskæftigelse og BeskæftigelsesindsatsenInstitut for Socialt Arbejde.

​Læs mere i projektleder og adjunkt Mikkel Bo Madsens faglige profil og projekter på UCViden


Projektleder

Mikkel Bo Madsen

Docent, Ph.d.

Tlf.: +45 24296385

Publikationer