Genveje


Helhedsorienterede vurderinger i rehabiliteringsteam Helhedsorienterede vurderinger i rehabiliteringsteam

Ph.d.-projektet søger gennem fire kommunale cases at videndokumentere, hvordan jobcentrenes rehabiliteringsteam arbejder for borgere på i udkanten af arbejdsmarkedet.

Fuld projekttitel: Helhedsorienterede vurderinger i rehabiliteringsteam – og koordinerede indsatser på baggrund heraf

Danmarks jobcentre har rehabiliteringsteam, der skal tage sig særligt af borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Men hvordan fungerer de? Hvordan kan teamene styrke koordineringen af det tværfaglige samarbejde i indsatser overfor disse borgere? Det søger dette ph.d.-projekt at skabe viden om.


Om projektet og resultater

Ph.d.-projektet bliver udført i sammenhæng med projektet Beslutningsprocesser og faglige roller i rehabiliteringsteam på Professionshøjskolen Metropol – et projekt der undersøger rehabiliteringsteam i to case-kommuner. I tillæg hertil vil der i forbindelse med nærværende projekt blive udvalgt endnu to cases i form af rehabiliteringsteam i to andre jobcentre. 
Forskningsspørgsmålet lyder: Hvordan foretager rehabiliteringsteam vurderinger, og hvordan sørger teamene for at sikre helhedsorienterede og tværfagligt koordinerede indsatser på møderne?

På baggrund af dette spørgsmål undersøges følgende supplerende spørgsmål: Hvordan omsættes rehabiliteringsteamets indstillinger i tilrettelæggelse af efterfølgende indsatsplaner? Og hvordan kan rehabiliteringsteamet understøtte en større grad af tværfaglig koordinering og helhedsorientering i denne tilrettelæggelse?

Metode. Ph.d.-projektets datagrundlag indsamles over datarunder: en datarunde med fokus på selve rehabiliteringsteammødet, samt en datarunde fokuseret på omsætningen af rehabiliteringsteamenes indstillinger.

Første datarunde vil bestå af observation af rehabiliteringsteammøder, indsamling af skriftligt materiale samt interview med rehabiliteringsteam-medlemmer. Anden datarunde vil bestå af interview med koordinerende sagsbehandlere samt skriftligt materiale.

Formål. Analyser og resultater skal kunne finde konkret anvendelse hos jobcentrenes praktikere, ligesom projektet skal kunne informere (videre-)uddannelse af socialrådgivere på området.

Samarbejdspartnere

Ph.d.-projektet finansieres af Professionshøjskolen Metropol og Aalborg Universitet.


Tidsplan

Ph.d.-projektet er planlagt til at foregår i perioden 15.11.14 – 31.08.17

 

FoU-miljø og institut

Ph.d.-projektet er på Metropol forankret i FoU-miljøet Beskæftigelse og BeskæftigelsesindsatsenInstitut for Socialt Arbejde

Læs mere i ​UCViden
Forskningsmedarbejder