Genveje


Implementering af Individual Placement and Support (IPS) – et systematisk reviewImplementering af Individual Placement and Support (IPS) – et systematisk review

IPS er en målrettet beskæftigelsesindsats for mennesker med psykisk sygdom. I dette projekt er målet at kortlægge den internationale litteratur om brugen af IPS.

Indsatsen IPS, Individual placement and support, hvor man hjælper mennesker med psykisk sygdom til at komme i beskæftigelse, er baseret på en ”supported employment”-tilgang. Det betyder, at personen placeres i et almindeligt job og modtager støtte til at varetage arbejdet.  

Der er international evidens for, at IPS har positive effekter i forhold til at få personer med en psykisk sygdom ud på det ordinære arbejdsmarked. 

Om projektet og resultater

Projektet handler om, hvordan man implementerer IPS i arbejdet med at få psykisk syge ind på arbejdsmarkedet. Man vil undersøge, hvilke faktorer som enten fremmer eller hæmmer processen med at implementere metoden. Projektet gennemføres som et systematisk review af den internationale litteratur vedrørende implementeringen af IPS. 

Reviewet vil danne baggrund for en videnskabelig artikel, samt fungere som baggrundsviden for en forskningsansøgning vedrørende implementering af IPS i Danmark.

Samarbejde

Projektet gennemføres som et samarbejdsprojekt med Psykiatrisk Center København ved Helle Stentoft Dalum, Region Hovedstadens Psykiatri. 

Fra Professionshøjskolen Metropol deltager Henrik Hansen, Ergoterapeutuddannelsen samt Inge Storgaard Bonfils, Institut for Socialt Arbejde. 

Tidsplan

Varighed: 1.september 2013 – 1. september 2014. 

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i forsknings- og udviklingsmiljø 'Beskæftigelse' i institut for socialt arbejde

​Læs mere i UC-viden