Genveje


Socialrådgiveren som formidler af samfundskontraktSocialrådgiveren som formidler af samfundskontrakt

Ph.d.-projektet analyserer forholdet mellem borger og den sociale forvalter i et praktisk filosofisk perspektiv.

Måden, som myndighedsopgaver udføres på, er ændret væsentligt gennem de seneste 20 år.  I sagsbehandlingsreglerne på det sociale område er relationen mellem den enkelte borger og myndigheden reguleret i form af regler om borgerens medvirken og af tydelige begrundelser for den hjælp, der ydes og øget kontrol af myndighedsudøvelsen.
Kernen i de myndighedsopgaver socialrådgiverne udfører, er reguleret af retsregler. Når der træffes myndighedsafgørelser i den kommunale forvaltning om sociale ydelser, har der forud for afgørelsen været en kompleks proces mellem borgeren, dennes baggrund for at søge ydelser og borgerens faktiske sociale forhold - i samspil med sagsbehandleren og sagsbehandlerens opgaver.

Om projektet og resultater

Forskningsspørgsmålet lyder: Bør socialforvalteren i enkelte situationer vurdere ud fra en generaliseret tilgang til hjælp og tilsidesætte gældende lovgivning?

Ph.d.-projektet undersøger det sociale arbejde, der udføres som myndighedsopgaver i den offentlige forvaltning ved at stille spørgsmål til udvalgte bestemmelser i de processuelle regler, som regulerer forholdet mellem borger og den sociale forvaltningsmyndighed.

Ud fra den kompleksitet som borger og den sociale forvalter indgår i ved sagsbehandlingen, drøfter projektet udvalgte spørgsmål om sammenhængen, og problematiser situationen i et praktisk filosofisk perspektiv.

Projektet gennemgår følgende problemstillinger:

  • Kan teorien om rationelle valg tilbyde en bedre forståelse af borgerens valg end tilfældet er inden for økonomisk teori - og dermed give en større forståelse for, hvordan borgerens ansvar og valg er del af sagsbehandlingen?
  • Kan bestemmelsen om medvirken ses som en generaliseret borgerinteresse i en korrekt afgørelse?
  • Er processuel skadevirkning - med henvisning til borgerens eget ansvar for manglende medvirken - rimelig?
  • Er det rimeligt at presse en borger til behandling for misbrug med afsæt i, at misbrugeren ikke har et valg?

Samarbejdspartnere

Projektet udføres ved Roskilde Universitet CUID-afdelingen for filosofi og videnskabsteori med støtte af Institut for Socialt arbejde, Metropol.

Tidsplan

1. februar 2007 – ultimo 2013 
I projektet indgik et udlandsophold i foråret 2009 ved London School of Economics CNSS og The Choice Group

FoU-mijlø og institut

Projektet er forankret i forsknings- og udviklingsmiljøet Beskæftigelse og BeskæftigelsesindsatstenInstitut for Socialt Arbejde.

​Læs mere i UCViden

Forskningsmedarbejder