Genveje


FoU-miljøet Socialt udsatte børn, unge og familierFoU-miljøet Socialt udsatte børn, unge og familier

Forsknings- og udviklingsmiljøet indsamler, skaber og formidler ny viden om udsatte børn og unge. Målet er at styrke den professionelle praksis i arbejdet med udsatte børn og at bidrage til et styrket samarbejde mellem de relevante professionelle.

Socialrådgivere har et stort ansvar og løfter en vigtig opgave i forhold til de udsatte børn og unge og deres familier. Det gælder både, når der er tale om tunge sociale problemer med omsorgssvigt og vold, når unge mistrives, er ensomme, går med selvmordstanker eller ikke kan finde fodfæste i samfundet, og når familier har svært ved at få dagligdagen til at fungere pga. dårlig økonomi, sygdom eller andre sociale problemer. 

Socialrådgivere tager som myndighedsudøvere beslutninger, der har store konsekvenser for det berørte barn eller unge og dennes familie. Derfor er der brug for viden om den praksis socialrådgivere virker i. Og helt centralt er det at vide, hvad der sikrer, at udsatte børn og unge får samme muligheder som andre børn og unge.   

Forskningsfokus

I bestræbelserne på at afhjælpe sociale problemer hos udsatte børn og unge og deres familier sidder socialrådgiverne i en central funktion, hvad enten de er ansat i kommunernes børne-familieafdelinger eller ude i de forskellige foranstaltninger. 


Som myndighedsudøver har de kontakten med børnene, de unge og deres familier, og de samarbejder tværprofessionelt og med offentlige, private og frivillige organisationer som fx skoler, opholdssteder, behandlingsinstitutioner og plejefamilier. 

Forskningsinteressen retter sig derfor imod det socialfaglige handlerum og de muligheder, det giver socialrådgiverne i indsatsen for at hjælpe udsatte børn og unge.
 

FORSA NOUSA konferenceDECISIONS, OUTCOME & CHANGE
Nordisk FORSA/NOUSA-konference om de beslutninger, socialrådgivere træffer, og hvordan de kan bidrage til at skabe positive forandringer for mennesker med sociale problemer, i forvaltningerne og i lovgivningen. 

Konferencen blev afholdt 7.– 9. november 2016 på Institut for Socialt Arbejde, Metropol. Konferencens temaer omhandlede både forskning, uddannelse og praksis. 

En af hovedtalerne var professor Eileen Munro, London School of Economics, appointed CBE, der talte under overskriften 'Dealing with uncertainty and complexity in research and decision making. A critique of some versions of evidence based practice and some versions of risk management'. 

Se alle talerne, programmet og slides fra præsentationerne.

Eksempler på forskningsspørgsmål, som er relevante for at opbygge viden, der er relevant for uddannelsen og for udviklingen af praksis kan være: 
• På hvilket grundlag træffes beslutninger om anbringelser eller andre foranstaltninger? 
• Hvordan håndterer man myndighedsrollen samtidig med at skabe tillidsfulde relationer til både den unge og familien? 
• Hvordan kan det tværprofessionelle samarbejde styrkes til gavn for borgerne?

Organisering og samarbejde

Forskning og udvikling på området for udsatte børn og unge er en integreret del af Institut for Socialt Arbejde og bidrager dermed til vidensbaseringen af socialrådgiveruddannelsen og Metropols øvrige uddannelsesaktiviteter på det sociale område udbudt af Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse. 

Af særlig interesse er samarbejdet med Aalborg Universitet om Masteruddannelserne i Børn og unge og Vidensbaseret Socialt Arbejde i et institutionelt fællesskab om uddannelserne. 

Gennem vores samarbejde med internationale og nationale forskningsinstitutioner, udvalgte kommuner og andre organisationer på det sociale område er ambitionen at bidrage til en styrket praksis i kommuner, foranstaltninger og blandt øvrige offentlige, private og frivillige aktører, når det gælder målet om at skabe et bedre liv for udsatte børn og unge. Konkret har vi samarbejder med Ballerup, Roskilde, Greve, Gladsaxe, Odense, Hillerød, Lolland og Københavns kommune.

Instituttet deltager i NUBU - Det nationale Videnscenter for udsatte børn og unge - på tværs af professionshøjskolerne med ansvar for sekretariatet

Instituttet deltager i NUBU – Det nationale Videnscenter for udsatte børn og unge – på tværs af professionshøjskolerne med ansvar for sekretariatet (se www.nubu.dk).  
Instituttet deltager i NUBU – Det nationale Videnscenter for udsatte børn og unge – på tværs af professionshøjskolerne med ansvar for sekretariatet (se www.nubu.dk).  
Instituttet deltager i NUBU – Det nationale Videnscenter for udsatte børn og unge – på tværs af professionshøjskolerne med ansvar for sekretariatet (se www.nubu.dk).  

Publikationer

Den Svære Beslutning - en antologi om anbringelse af børn & unge. Hvornår, hvorfor og hvordan

Liste over publikationer

Kontakt

Frank Cloyd Ebsen

Docent, Ph.d.

Tlf.: +45 51632606