Genveje


Børnesamtalen i praksisBørnesamtalen i praksis

Børnesamtalen i praksis er et forsknings- og udviklingsprojekt, der retter sig mod myndighedssagsbehandleres arbejde på børne-familieområdet. Projektet blev påbegyndt marts 08 og er finansieret af Socialministeriet.

Projektet har til formål at indsamle viden om, hvordan børn inddrages i sagsarbejdet og at udvikle undervisningsmateriale til brug for Diplomuddannelsen. Inden nov 2010 vil der foreligge en rapport samt et undervisningsmateriale.

Der tegner sig foreløbigt et billede fra såvel børn, sagsbehandlere og ledere, at inddragelse anses som vigtig - og at der  blandt de professionelle gives udtryk for, at arbejdet er meningsfyldt og samtidig kan være vanskeligt og dilemmafyldt.