Genveje


Overgange og brobygning i intervention over for ungeOvergange og brobygning i intervention over for unge

”Overgange og brobygning i intervention over for unge” er et projekt det sætter fokus på samtaler mellem unge og sagsbehandlere i 2 kommuner, med henblik på at få et billede af hvad der sker i forhold til brobygning og overgange i disse samtaler.

Jeg er meget pessimistisk, når jeg skal til samtale,.. det her får jeg ikke noget ud af, og så YES, det her var godt...

Ung, deltager i projektet

Projektet har primært indhentet data gennem spørgeskemaer udfyldt af unge og sagsbehandlere før og efter en samtale. Derudover indgår der i projektet fokusgruppeinterviews med grupper af unge og grupper af sagsbehandlere samt interviews med nøglepersoner.

Projektet startede i efteråret 2008 og det afsluttes i oktober 2010 med et afsluttende seminar, samt med præsentation af et elektronisk skema, der vil kunne anvendes i forvaltningerne til kvalitetsudvikling af samtalerne.

Projekt overgange og brobygning er et udviklingsprojekt finansieret af Servicestyrelsen med henblik på udvikling af børn-unge diplomuddannelsen. Projektet udføres af Edith Nicolajsen og Vibeke Leth Svendsen, lektorer ved Metropol og UC-Lillebælt, Socialrådgiveruddannelserne.

En ung der deltager i projektet udtaler: "Jeg er meget pessimistisk, når jeg skal til samtale,.. det her får jeg ikke noget ud af, og så YES, det her var godt, når man får noget mere kampgejst – når man når til enighed om nogen ting, og sagsbehandleren kan forstå – og give dig lidt ret, ……- eller når man får sat et nyt mål som man virkelig tror på og sagsbehandleren også tror på - måske lidt mere realistisk".