Genveje


Fattigdom og omsorgssvigtFattigdom og omsorgssvigt

Ph.d.-projektet undersøger hvordan børnefamiliers længerevarende fattigdom indgår som belastningsfaktor i kommunale børnefamilieafdelingers undersøgelser af og indsatser for omsorgssvigtede børn

Længerevarende fattigdom kan være en medvirkende årsag til omsorgssvigt, men tænker kommunale sagsbehandlere, at fattigdom kan medvirke til omsorgssvigt, og hvis ja, hvordan?

Om projektet og resultater

I dette ph.d.-projekt undersøges følgerne af længerevarende fattigdom, dvs. fattigdom i 1 år eller mere. Fattigdom alene kan typisk ikke forklare omsorgssvigt, men fattigdom kan spille en måske overset og alligevel væsentlig rolle for omsorgssvigt i nogle familier.

Der foreligger ingen nyere undersøgelser af, hvordan fattigdom indgår som belastningsfaktor i det sociale arbejde for omsorgssvigtede børn.

Anledningen til projektet er således den stort set fraværende forskning i, hvordan kommunale sagsbehandlere inddrager fattigdom som faktor i det sociale arbejde for omsorgssvigtede børn.

Desuden antages det, at sagsbehandlere almindeligvis ikke ser en sammenhæng imellem fattigdom og omsorgssvigt eller evt. fortolker fattigdom til relationelle behov, selvom de familier, de har som klienter i omsorgssager, typisk også er fattige.

Formål. Projektet har to formål. 

 • Det ene formål er at belyse, hvordan kommunale familieafdelingers sagsbehandlere medtænker fattigdom i det sociale arbejde for omsorgssvigtede børn.
 • Det andet formål er, at den opnåede viden anvendes i diplom- og masteruddannelserne om socialt arbejde med udsatte børn og unge. Således er projektet både forsknings- og anvendelsesorienteret. 

Forskningsspørgsmål. I projektet indsamles primære data fra landets 25 fattigste kommuner, defineret ved relativt flest fattige børnefamilier i forhold til alle 98 kommuner i Danmark. Projektet vil bl.a. undersøge:

 • hvordan myndighedssagsbehandlere undersøger længerevarende fattige børnefamilier for omsorgssvigt med fokus på 'familieforhold' (jf. § 50, Stk. 2),
 • hvordan myndighedssagsbehandlere vurderer den dynamiske betydning af fattigdom og deraf afledte levekår og hverdagsliv for de børnefamilier, der omfattes af undersøgelser af og indsatser for omsorgssvigt, og
 • hvilke typer indsatser for forebyggelse af omsorgssvigt, de fattigste kommuner sætter i værk for længerevarende fattige børnefamilier?

Organisation, indsatsmuligheder, procedurer, lovgivning og socialpolitik præsenteres kort som strukturelle vilkår for de enkelte sagsbehandleres praksis, idet konteksten eller rammen for de enkelte myndighedssagsbehandleres virksomhed antages at have betydning for deres inddragelse af fattigdom som belastningsfaktor.

Oversigt over undersøgelsesdesign

 • Opdatering af review og tilrettelæggelse af undersøgelsen
 • Semistrukturerede individuelle interviews af i alt 9 sagsbehandlere i 3 kommuner
 • Semistrukturerede individuelle interviews af i alt 6 eksterne aktører i de samme 3 kommuner
 • Kvalitative data indsamlet via deltagende observation i samme 3 kommuners familieafdelinger
 • I alt 9 fokusgruppeinterviews, heraf 6 med sagsbehandlere og 3 med eksterne aktører
 • Semistrukturerede individuelle interviews af i alt 6 børn og unge, og i alt 6 af deres forældre
 • I alt 3 fokusgruppeinterviews med børn og unge
En spørgeskemaundersøgelse blandt sagsbehandlere i de 25 kommuner i landet, der har relativt flest fattige indbyggere


Projektet vil frembringe ny viden indenfor et tema, som knap nok er belyst i dansk/nordisk sammenhæng.

Projektets resultater kan anvendes direkte i undervisningen på diplom – og masteruddannelserne om udsatte børn. Projektet kan således både bidrage til selve problemforståelsen af omsorgssvigtede børn, til indsatser for at afhjælpe fattigdom i udsatte børnefamilier, som eksemplarisk undersøgelse til inspiration for de studerendes egne projekter, og desuden som afsæt for yderligere undersøgelser i samme tema.

Projektet afrapporteres i en projektrapport pr. 30.9. 2015 og desuden i en videnskabelig artikel, der kan indgå som pensum på uddannelserne. De medvirkende kommuner tilbydes en lokal formidling af undersøgelsen, sådan som de måtte ønske det.

ISA, Metropol indkalder en konference for diplom- og masteruddannelsernes undervisere samt for interesserede aktører i det almene socialområde. Desuden forventes projektet fremlagt på den årlige konference for diplom- og masteruddannelserne i 2015 eller 2016, og lagt op som link på Socialstyrelsens hjemmeside.   

Samarbejdspartnere

Projektet er finansieret af Institut for Socialt Arbejde, Metropol og Institut for Globalisering og samfund, Roskilde Universitet.

Projektleder og ph.d.-studerende på projektet er Adam Johansen

Tidsplan

Projektet forløber fra 1. kvartal, 2013 til og med 3. kvartal, 2015

Fou-miljø og institut

Projektet er forankret i forsknings- og udviklingsmiljø 'Socialt udsatte børn, unge og familier' i institut for socialt arbejde.

Læs forskningsrapporten "Børnefamiliers fattigdom og omsorgssvigt"
​Læs mere i UC-viden