Genveje


Børneinstituttet Børneinstituttet

Børneinstituttet er en del af forsknings- og udviklingsmiljøet i 'Socialt udsatte børn, unge og familier'

I tætte partnerskaber med en række kommuner gennemfører Børneinstituttet undersøgelser af praksis i socialforvaltninger, i skoler, i daginstitutioner og i sundhedspersonalets arbejde. Her undersøger Børneinstituttet bl. a. om kommunernes foranstaltninger passer overens med de problemer, som børn og unge har et særligt behov for støtte til.

Hensigten er at se på hvordan der handles og hvilken betydning det sociale arbejde har for borgerne. Det er også forskning i årsager til, at det stærkt stigende antal børn og unge kommer ind under børneforsorgen. Hensigten er at give kommunerne viden om, hvorvidt foranstaltninger og løsninger passer med de problemer som børn og unge har et særligt behov for støtte til.

Børneinstituttets forskning er anvendt forskning, og er grundlæggende samfundsvidenskabelig forskning med bidrag fra mange andre forskningsdiscipliner. Forskningen er rettet mod interaktioner mellem brugere, professionelle, organisatoriske og samfundsmæssige strukturer.

Børneinstituttet arbejder med vægt på forbindelsen mellem praksis, forskning og uddannelse. Hensigten er at skabe ny viden på forskningsfeltet og at bringe denne i spil i praksis og uddannelse.

Børneinstituttet ledes af Docent Frank Ebsen, og består aktuelt af sociolog, ph.d. Cecilie Moesby-Jensen og antropolog Helle Schjellerup Nielsen.

Kontakt

Forskning og udvikling i Socialt Arbejde 
Professionshøjskolen Metropol
Kronprinsesse Sofies Vej 35
2000 Frederiksberg
Tlf.: +45 7248 7133
Email: freb@phmetropol