Genveje


Specialisering - et tveægget sværd? Specialisering - et tveægget sværd?

En undersøgelse af organisering i børne- og ungeafdelinger set fra et sagsbehandler- og familieperspektiv

Projektet viser, at det er vanskeligt at indfri faglige og politiske intentioner om inddragelse og helhedssyn på myndighedsområdet i specialiserede organisationer. Projektet peger også på, at sagsbehandlerne er udfordrede, når det gælder overholdelsen af procesregler og tidsfrister i lovgivningen uanset hvilken organisering kommunen har. Løbende omorganiseringer kan desuden føre til videnstab i sagerne og forsinkede indsatser overfor børn, unge og familier.

Om projektet og resultater

'Organisatorisk specialisering2' har siden 1980´erne været en dybtgående tendens i det sociale arbejde. I dette praksisforskningsprojekt undersøges det, hvordan specialisering påvirker sagsbehandleres opgavevaretagelse over for udsatte børn, unge og deres forældre. Der er fokus på tre centrale faglige omdrejningspunkter i det sociale arbejde: helhedssyn, inddragelse og håndtering af love, regler og skøn. I projektet indgår også betydningen af uformel specialisering.

Undersøgelsen i projektet består af tre elementer:  
  
1. En forskningsoversigt giver overblik over empiriske undersøgelser om organiseringens betydning for myndighedsarbejdet rettet mod udsatte børn, unge og familier i de nordiske lande.
 
2. En kortlægning af organisering af børn- og ungearbejdet i østdanske kommuner er afsæt for udarbejdelsen af en typologi over forskellige typer og grader af organisatorisk specialisering. Kommunerne opdeles i problemspecialiserede, problem- og aldersspecialiserede og multispecialiserede. Typologien danner baggrund for valg af to kommuner til et feltarbejde.
 
3. Feltarbejdet omfatter seks børn- og ungesager, som følges i et forløbsperspektiv igennem to år. Der er lavet interviews med sagsbehandlere, faglige ledere samt forældre, børn og unge, observeret møder i forvaltningen samt analyseret børne- og ungejournaler.

Projektet er særlig relevant for socialrådgiveruddannelserne, den sociale diplomuddannelse – børn og unge og masteren i udsatte børn og unge. 

​Se præsentation af projektet her

Samarbejdspartnere

Der er samarbejdet med 41 kommuner i kortlægningen, hvoraf to af kommunerne har deltaget i feltarbejdet.

Til projektet har der været tilknyttet en følgegruppe med deltagelse af Björn Blom, professor ved Institut for Socialt Arbejde ved Umeå Universitet i Sverige, Frank Ebsen, docent ved Institut for Socialt Arbejde, Metropol, Niels Christian Barkholdt, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, Michael Vinther Hansen, souschef ved Børne- og Ungerådgivningen, Lolland kommune, Bente Nielsen, Konsulent i de 4 Årstider, Kresta Munkholt Sørensen, adjunkt ved Institut for Socialt Arbejde, Metropol, Claus Arne Hansen, uddannelsesleder, Institut ved Socialt Arbejde, Metropol samt Lars Lennart Jensen, konsulent i KL. 

Derudover er der arbejdet i en dialoggruppen med studerende og tidligere studerende ved den sociale diplom – børn og unge. Deltagere var Louise Kabongo-Bentzen, Marie Skovgaard, Christina Holst Larsen, Sussie Vingård og Maria Beyer.

Tidsplan

Januar 2014 - december 2017
 

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i FoU-miljø 'Socialt udsatte børn, unge og familier' i institut for socialt arbejde.

​Læs mere i UC-viden

Forskerteam   

Forskerteam

Annemette Matthiessen

Lektor

Email: amat@kp.dk

Telefon: +45 51632628

Maja Natacha Haack

Ledelseskonsulent

Email: majh@kp.dk

Telefon: +45 51632578