Genveje


Styringssystemer på det sociale områdeStyringssystemer på det sociale område

Dette projekt projektet undersøger, hvordan systemudviklere, konsulenter og embedsmænd udvikler styringssystemer til det sociale arbejde på børne- og ungeområdet

It-systemer på det sociale område stjæler ofte tid fra socialrådgivernes arbejde med børn og familier - stik imod hensigten.

Om projektet og resultater

Projektets fokus er på styringssystemer, hvor økonomiske forhold på området søges dokumenteret og styret. På denne baggrund undersøger projektet, hvordan udviklingen af disse systemer berøres af lokale forhold.

En tese er, at styringssystemerne er udviklet ud fra nogle logikker, der ikke nødvendigvis understøtter den lokale praksis. Det medfører, at systemerne søges applikeret til den lokale praksis frem for at tage udgangspunkt i den lokale praksis.

Projektet er opbygget i to dele: Først en undersøgelse der mere specifikt fokuserer på udviklingen af DUBU (Digitalisering – Udsatte Børn og Unge). Derefter en interviewundersøgelse blandt dem, der har udviklet øvrige styringssystemer til det sociale arbejde på børne- og ungeområdet.

Foreløbige centrale spørgsmål i begge dele af undersøgelsen er:

  • Hvordan udformes styringssystemer på det sociale område ?
  • Hvem er beslutningstagere i udformning af systemerne ?
  • Hvordan besluttes og inddrages lokale repræsentanter i udvikling, beslutning og implementering ?
  • Hvilke firmaer er de væsentligste udviklere ?
  • Hvad er relationen mellem udgift og effekt i udviklernes logik ?

Teori og metode. Det overordnede teoretiske udgangspunkt er STS (Science, Technology, Society) og ANT (Aktør-Netværks-Teori). STS-tilgangen skal i dette projekt dels ses som et alternativ til mere rationalistiske og management-orienterede tilgange, dels som en tilgang hvor der fokuseres på relationer mellem systemer og de mennesker, der arbejder med disse systemer.

ANT skal bidrage med en teoretisk ramme til forståelsen af, hvordan forskellige aktører i såvel beslutnings- som implementeringsprocessen interagerer med hinanden.

Undersøgelsens empiriske grundlag bygger dels på dokumentanalyser og dels på interviews med beslutningstagere såvel centralt i staten som lokalt i kommunerne, samt systemudvikling i IT- og konsulentfirmaer.

Samarbejdspartnere

Projektet varetages af cand.scient.soc. Ida Marie Schrøder.

FoU-miljø og Institut

Projektet er forankret i FoU-miljø 'Socialt udsatte børn, unge og familier' i institut for socialt arbejde.

​Læs mere i UC-viden