Genveje


Vidensbaseret socialrådgivning - VIBASOVidensbaseret socialrådgivning - VIBASO

Projekt Vidensbaseret Socialrådgivning udvikler og tester to redskaber og en særlig uddannelse.

Målet er at løfte kvaliteten i socialt arbejde med udsatte unge ved at give de unge mulighed for direkte og løbende feedback til sagsbehandlere.

VIBASO består af to redskaber og en uddannelse:

  • Et udviklings- og måleredskab om unges udvikling i form af en app til smartphone, Min Rådgiver. De unge får mulighed for at rapportere, hvordan de har det til sagsbehandlere, der får 
  • Et redskab til direkte, videobaseret feedback på sagsbehandlernes samtaler med unge. Der filmes samtaler mellem ung og sagsbehandler, som danner grundlag for supervision af sagsbehandleren i den gode myndighedssamtale.
  • En uddannelse i vidensbaseret socialt arbejde med fokus på forskning og lokal vidensproduktion. Man kigger ud i forskningsverdenen, og sagsbehandlere, ledere, leverandører og unge bringes sammen for at udvikle de vidensformer, der bedst kan kvalificere deres praksis.

​Se og download vejledning til appen Min Rådgiver

”Vidensbaserede socialforvaltninger” giver bedre service gennem dygtigere medarbejdere, som handler mere bevidst, systematisk og på et bedre oplyst grundlag.

Forskningsreviews fra SCIE, Social Care Institute for Excellence

Review 1 - Dansk, English
Review 2 - Dansk, English
Review 3 - Dansk, English
Review 4 - Dansk, English

Om projektet & resultater

Der er kun begrænset viden om, hvordan sagsbehandlere håndterer viden om familien fra forskellige kilder og transformerer den over i vurderinger, beslutninger om indsats og samarbejder med den unge og andre involverede parter. Vi savner således såvel metoder som viden, der direkte kvalificerer sagsbehandlere i deres interaktion med udsatte børn/unge og deres forældre, og dermed redskaber, som de kan anvende i en kommunal praksis.

Projektet om vidensbaseret socialrådgivning skal udvikle og teste redskaber, der forbedrer socialt arbejde med udsatte unge gennem løbende feedback til sagsbehandlere. Det sker ved at konkretisere, hvilke aftaler mellem unge og sagsbehandlere, og hvilke professionelle indsatser, der er nødvendige. 

Det er i realiteten en specificeret handleplan samt metoder til at udrede og følge op i samtalen. Målet er at forbedre kommunikation og handlinger ved i højere grad at lade den unge komme til orde, og give sagsbehandlere mulighed for at handle målrettet. Det giver samtidig en mulighed for at prioritere de unge, som har størst behov. 

Projektet er ikke et singulært metodeprojekt, hvor én eksternt udviklet metode implementeres, men udvikler redskaber, som skal skabe læring og refleksion hos de professionelle. Projektet udvikles i tæt samarbejde med udvalgte unge og sagsbehandlere. Udviklingen og testen sker i tæt samarbejde med de tre involverede kommuner.

Samarbejdspartnere

Projektet er et tæt samarbejde mellem Professionshøjskolen Metropol, Institut for Socialt Arbejde, og ledere, sagsbehandlere og unge fra Greve-, Gladsaxe-, og Ballerup Kommune.
Udviklingen af smartphone-appen sker i samarbejde med BridgeIT.

Projektet er finansieret af TrygFonden.

Tidsplan

01.02.2014 - 31.12.2015

Redskaber er færdigudviklet i januar 2015. De testes i kommunerne frem til sommer 2015, hvor der igangsættes følgeforskning. Redskaberne revideres og det hele samles op med udgangen af 2015.

FoU-miljø og institut

Projktet er forankret i forsknings- og udviklingsmiljøet Socialt udsatte børn, unge og familier på Institut for Socialt Arbejde.

​Læs om VIBASO-projektet på UC viden

Se de faglige profiler og deres projekter i UCViden: docent Frank Ebsen, lektor Helle Antczak, adjunkt Thomas Mackrill  
Forskningsmedarbejdere

Frank Cloyd Ebsen

Docent, ph.d.

Tlf.: +45 51632606

Thomas Mackrill

Docent, Ph.d.

Tlf.: +45 24296526

Helle B. Antczak

Lektor

Tlf.: +45 51632611

Publikationer

Projektbeskrivelse

Nyhedsbreve (pdf)

Læs mere om projektet og hold dig opdateret med vores nyhedsbreve