Genveje


Det Sundhedsfaglige og Teknologiske FakultetDet Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet

Fakultetet rummer fem institutter med tilsammen 11 grunduddannelser samt tilhørende efter- og videreuddannelser. Dertil kommer en række forsknings- og udviklingsaktiviteter, der er forankret i de faglige miljøer på institutterne.

Fakultetet ledes af dekan Randi Brinckmann, der har særligt ansvar for fakultetets forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab

Instituttet ledes af institutchef Mette Simonsen
Instituttet rummer tre grunduddannelser med tilhørende forsknings- og udviklingsmiljøer:
JordemoderuddannelsenErnærings- og SundhedsuddannelsenBachelor’s Degree in Global Nutrition and Health 

Institut for Fysioterapi og Ergoterapi

Instituttet ledes institutchef af Katrine Hornum-Stenz.
Instituttet rummer to uddannelser med tilhørende forsknings- og udviklingsmiljøer: 
Ergoterapeutuddannelsen og Fysioterapeutuddannelsen

Institut for Sygepleje

Instituttet ledes af en institutchef Annegrete Juul
Instituttet rummer sygeplejerskeuddannelsen

Institut for Teknologi

Instituttet ledes af institutchef Anette Kjeldal Lausten.
Instituttet rummer fem uddannelser med tilhørende forsknings- og udviklingsmiljøer:
BioanalytikeruddannelsenKatastrofe- og RisikomanageruddannelsenLaborantuddannelsen og Radiografuddannelsen.

Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelser

Instituttet samler alle efter- og videreuddannelser inden for det sundhedsfaglige og teknologiske område. Det vil sige såvel uddannelser rettet mod de professioner, som fakultetet uddannelser til, som uddannelser til andre faggrupper, der arbejder inden for sundhedssektoren, det ernæringsfaglige, det biotekniske eller det biomedicinske område. Instituttet ledes af dekan Randi Brinckmann Wiencke (konstitueret).