Genveje


Institut for Ernæring og Jordemoder­kundskabInstitut for Ernæring og Jordemoder­kundskab

Hører under Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet. Instituttet har tre forsknings- og udviklingsmiljøer:

- FoU-miljøet Et langt bedre hverdagsliv med mad i centrum

- FoU-miljøet Global Malnutrition, Inequality & Non-communicable Diseases

- FoU-miljøet Tidlig indsats i jordemoderpraksis – særligt fokus på sårbar og udsat graviditet

Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab

På Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab er forskning og udvikling organiseret i tre miljøer. Inden for jordemoderkundskab findes miljøet 'Teknologi og medikalisering i graviditet, fødsel og barsel' og indenfor ernæring findes miljøerne Mad i centrum og Global Nutrition and Health.

FoU-miljøet Tidlig indsats i jordemoderpraksis – særligt fokus på sårbar og udsat graviditet

Jordemoderuddannelsen indsamler, skaber og formidler viden om graviditet, fødsel, barsel og familiedannelse gennem forsknings- og udviklingsaktiviteter. En aktuel samfundsudfordring for jordemoderpraksis er en stigende ulighed på fødselsområdet, og vi har derfor de kommende år ekstra fokus på sårbarhed, udsathed og tidlig indsats.
Kontakt: docent Mette Juhl

FoU-miljøet Et langt bedre hverdagsliv med mad i centrum

Emnet mad fylder i mediebilledet: Madlavningsprogrammer i TV, begejstrede indlæg om Nyt Nordisk Køkken og kostvejledere dukker op alle vegne. Udfordringen for forsknings- og udviklingsmiljøet 'Mad i Centrum' er at skille forskningsbaseret viden fra tidsbestemte modeluner, bl.a. ved at være medproducenter af ny viden.
Kontakt: docent Anne Marie Beck, ph.d

Research at Global Nutrition and Health: Global Malnutrition, Inequality & Non-communicable Diseases

The impact of the double burden of under-nutrition and over-nutrition on health in developing countries is often further exacerbated by limited access to healthcare. Complex interventions that focus on disease prevention, integrated care, and improvements in public-health policies and removal of barriers to sustainable healthcare in vulnerable groups are needed in order to reverse the adverse effects of the double burden of food on health.
Contact: Cecilie Elisabeth Sveistrup, Education Manager