Genveje


Tidlig indsats i jordemoderpraksis – særligt fokus på sårbar og udsat graviditetTidlig indsats i jordemoderpraksis – særligt fokus på sårbar og udsat graviditet

Jordemoderuddannelsen indsamler, skaber og formidler viden om graviditet, fødsel, barsel og familiedannelse gennem forsknings- og udviklingsaktiviteter. En aktuel samfundsudfordring for jordemoderpraksis er en stigende ulighed på fødselsområdet, og vi har derfor de kommende år ekstra fokus på sårbarhed, udsathed og tidlig indsats.

Vores forskning har hidtil fokuseret på blandt andet medikalisering og barrierer og muligheder for brugere af svangreomsorgen. Arbejdet peger på, at der er brug for forskning på det generelle plan, dvs. rettet mod alle gravide, men også, at der er betydelige huller i den eksisterende viden om udsatte/marginaliserede grupper. Blandt andet kan værdifuld tid vindes, hvis opsporing af sårbare grupper optimeres og forebyggende/støttende tiltag etableres allerede under graviditeten. Jordemoderen kan, som gennemgående fagperson under graviditet, fødsel og barsel, spille en central rolle i forhold til at reducere sociale og helbredsmæssige uligheder på fødselsområdet.


Viden der bidrager til ukompliceret graviditet, fødsel og barsel

Med ’Tidlig indsats’ ønsker vi at skabe viden, der bidrager til, at graviditet, fødsel og barsel holdes så ukompliceret som muligt for udsatte/marginaliserede grupper, således at mor, barn og familie kommer igennem det samlede forløb på en, for den enkelte, bedst mulige måde.

Aktuelle projekter har blandt andet fokus på tidlig opsporing af udsatte gravide, som falder igennem det almindelige visitationssystem i svangreomsorgen, på metoder til at reducere etnisk bestemte uligheder i svangreomsorg og perinatal sundhed. For de (socialt og fysisk) sårbare og udsatte gravide er det særligt nødvendigt at have et velfungerende samarbejde mellem faggrupper/sektorer, så der sikres en sammenhængende indsats for den enkelte. 

​Læs mere om Jordemoderuddannelsens strategi for forskning og udvikling

Organisering og samarbejde

Jordemoderuddannelsen samarbejder med internationale og nationale forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, udvalgte hospitaler og kommuner, NGO’er m.m. Uddannelsens forskningsmiljø er en integreret del af Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab og bidrager dermed til vidensbaseringen af Jordemoderuddannelsen og Metropols øvrige uddannelsesaktiviteter på det sundhedsmæssige og sociale område.