Genveje


Barndommens betydning for den tidlige tilknytningBarndommens betydning for den tidlige tilknytning

Projekt, der udvikler en metode til at opspore gravide kvinder, der risikerer at få problemer med at udvikle en sund mor-barn-tilknytning.

En undersøgelse om sundhedsplejerskers opsporing af efterfødselsreaktioner har vist, at tidlig opsporing er afgørende for chancerne for succesfuld forebyggelse. Og nyere forskning peger generelt på betydningen af at styrke relationen mellem mor og barn allerede under graviditeten.

Forskning inden for tilknytningsteorien finder, at det i vid udstrækning er vores tidlige relationelle erfaringer, som former, hvordan vi forholder os til os selv og til andre. Den overordnede antagelse er, at en utryg tilknytning i egen barndom, og vanskeligheder i menneskelige relationer generelt, reducerer chancerne for at opbygge en god og tryg tilknytning til egne børn. 

Undersøgelsen skaber viden om og mulighed for, at en forebyggende indsats kan iværksættes tidligt, bl.a. med udvikling af et praksisredskab til tidlig opsporing af kvinder med relationelle vanskeligheder med henblik på at nedbringe antallet af børn, der vokser op i utrygge relationer, således at personlige og samfundsmæssige omkostninger kan reduceres.

Om projektet og resultater

Projektet Barndommens betydning for den tidlige tilknytning – graviditet og moderskab har til formål (1) i et kvalitativt studiedesign at undersøge sammenhængen mellem mors tilknytningsmønster og senere tilknytning til eget barn med brug af fænomenologisk, fortolkende analyse, og (2) at udvikle en metode, som gør det muligt for jordemødre at identificere gravide kvinder med potentielle relationsvanskeligheder; ud fra et valideret, men omfattende, struktureret interview er det ambitionen at udvikle en kondenseret spørgeguide, således, at jordemødre med brug af enkelte, centrale spørgsmål kan identificere disse kvinder. 

Projektet sigter mod at udvikle et systematisk og let anvendeligt redskab til brug i jordemoderfaglig praksis. En sådan systematisk vurdering af gravide kvinders tilknytningsmønstre vil skabe grundlag for tidlige støttetiltag til såvel den prænatale som den postnatale tilknytning. Det er en forudsætning, at metoden ikke er for tidskrævende, ikke overskrider rammerne for jordemoderfaglig kompetence, og at den let kan anvendes og integreres i jordemoderens daglige arbejde.

Forskningsspørgsmålene lyder:

  • Hvordan er gravide kvinders tilknytningsmønstre og indre repræsentationer af det ventede barn? Er der sammenhæng mellem tilknytningsmønster og de indre repræsentationer af det ventede barn? Hvordan er denne sammenhæng?
  • Er der sammenhæng mellem mors eget tilknytningsmønster, hendes indre repræsentationer af det ventede barn og hendes senere tilknytning til eget barn? Hvordan er denne sammenhæng?
  • Er det muligt at udvikle en enkel, valid metode, som gør det muligt for jordemødre at identificere gravide kvinder med potentielle tilknytnings- og relationsvanskeligheder og dermed skabe grundlag for tidlig støtteindsats?

Samarbejdspartnere

Projektet udgår fra Jordemoderuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol. Der er etableret samarbejde med organisationen TUBA med henblik på rekruttering af deltagere til projektet. Der er ved at blive udarbejdet en formel samarbejdsaftale mellem TUBA og Metropol. TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere og er en selvstændig organisation ejet af Blå Kors Danmark og tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug.

Projektet planlægges i tæt samarbejde med Mette Juhl, Docent på Jordemoderuddannelsen. Projektets følgegruppe består af Kari Killén, socionom, dr. Phil og forsker emeritus ved Norsk Institut for forskning om Opvækst, Velfærd og Aldring (NOVA) og Dorte Bærentzen, familiebehandler med særlig erfaring i brug af tilknytningsinterview.

Tidsplan 

Februar 2015 – september 2018.

FoU-miljø og Institut 

Projektet er tilknyttet forsknings- og udviklingsmiljøet Teknologi og medikalisering i graviditeten, fødsel og barselInstitut for Ernæring og Jordemoderkundskab

​Læs mere på UC-Viden

Forskningsteam

Vibeke de Lichtenberg

Lektor

Tlf.: +45 23733308