Genveje


En fair startEn fair start

Projektet ”En fair start” er en tværsektoriel indsats i Sundhedshuset på Nørrebro for udsatte gravide og deres partner. Visionen er at øge den gravides og hendes partners trivsel og nedsætte den gravides komplikationer i relation til graviditet og fødsel og dermed give barnet en mere fair start på livet, set i forhold til de ikke socialt udsatte.

Indsatsen En fair start, der foregår på Nørrebro går blandt andet ud på: 

  • at foretage en tidlig opsporing af udsatte gravide og påbegynde svangreomsorgen allerede i 11. graviditetsuge.
  • at øge udsatte gravides anvendelse af eksisterende tilbud i svangreomsorgen, og at udvide dette tilbud med nye metoder i forhold til individuelle og specifikke behov.
  • at nedsætte andelen af udsatte gravide med tegn på depression under graviditeten og i tidlig barselperiode.
  • at nedsætte andelen af udsatte gravide med for tidlig fødsel og fødsel af barn med fødselsvægt < 2500 gram.
  • at nedsætte indlæggelsestiden ved fødsel og antal af genindlæggelser 

Om projektet og resultater

Rigshospitalet har det overordnede ansvar for projektet. Metropol gennemfører en evalueringsopgave i forbindelse med svangredelen af projektet, herunder udarbejdelse af interviewguide, afholdelse af evalueringsinterview, dataanalyse og udarbejdelse af rapport, pjece e.l. 

Samarbejdspartnere

Projektet er forankret i Obstetrisk Klinik på Rigshospitalet.

Tidsplan

Februar 2014 – december 2015 (Metropols andel)

FoU-miljø og institut

På Metropol er projektet tilknyttet FoU-miljøet Teknologi og medikalisering, fødsel og barselInstitut for Ernæring og Jordemoderkundskab

Læs mere på UC-Viden​

Forskningsteam

Annemette Vibeke Rasmussen

Lektor

Tlf.: +45 51380305