Genveje


Medikalisering af graviditet og fødselMedikalisering af graviditet og fødsel

Indgrebsfrekvensen ved graviditet og fødsel er steget markant på danske fødesteder over de seneste 15 år. Projektet undersøger årsager til denne stigning og afdækker positive og negative konsekvenser for mor og barn.

Indgreb i forbindelse med graviditet og fødsel kan, ud over de tilsigtede virkninger, medføre utilsigtede følgevirkninger for mor og/eller barn (= iatrogenitet). Projektet undersøger forholdet mellem iatrogene konsekvenser og tilsigtede fordele.

Om projektet og resultater

Projektets titel: Medikalisering af graviditet og fødsel – utilsigtede følgevirkninger af indgreb i graviditet og fødsel

Projektet anvender registerdata og epidemiologisk, kvantitativ metode. 

 

Samarbejdspartnere

Hvis projektet opnår tilstrækkelig finansiel støtte, gennemføres det som et ph.d.-projekt i samarbejde med Institut for Folkevidenskab, Københavns Universitet. 

 

Tidsplan

2015 - 2018

FoU miljø og institut

Projektet er forankret i FoU-miljø 'Teknologi og Medikalisering i graviditet, fødsel og barsel' i Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab

​Læs mere i UC-Viden

Forskningsteam

Eva Rydahl

Lektor, Ph.d.-studerende

Tlf.: +45 51380409