Genveje


Min eGraviditetMin eGraviditet

Nutidens gravide søger information om graviditet og fødsel på andre måder end tidligere og har andre krav og ønsker om involvering i deres graviditetsforløb. Projektet 'Min eGraviditet' bidrager til at give den gravide nye muligheder for inddragelse og planlægning, samtidig med at det styrker kommende jordemødres informations- og kommunikationskompetencer.

Brugerundersøgelser på svangreområdet peger på, at den nuværende fødegeneration stiller radikalt andre krav til jordemoderfaglige ydelser. De gravide har andre forventninger til moderskabet og nye måder at søge information på. Projekt Min eGraviditet har som overordnet målsætning at forny jordemødres metoder til at inddrage gravide i planlægningen af deres graviditetsforløb gennem anvendelse af en telebaseret løsning i svangretilbuddet på Herlev Hospital.

Intelligent kommunikation via en e-platform er en del af målet med den telebaserede løsning. Det vil sige, at brugeren tilbydes bestemte typer af information afhængigt af tidspunktet i graviditeten. Den gravide kan også anvende platformen som forberedelse til jordemoderkonsulationen, fx ved at få overblik over indholdet i jordemoderkonsultationen og ved at oplysninger om fx vægt og blodtryk målt ved hjemmemonitorering sendes direkte ind i systemet. 

E-platformen udvider fleksibiliteten for den enkelte, idet det vil være muligt at deltage i fødselsforberedelse som e-learning samt at booke og aflyser aftaler om konsultation.  

Om projektet og resultater

Projektet indgår som delprojekt i det tværsektorielle og tværregionale telemedicinske demonstrationsprojekt "Klinisk Integreret Hjemmemonitorering" (KIH). I samarbejde med Herlev Hospital og Sundhed.dk skal Min eGraviditet udvikle, implementere og effektmåle en telebaseret løsning til gravide.  Projektet skal sideløbende igangsætte tværprofessionelle uddannelsesaktiviteter med fokus på innovation og IKT (Informations og kommunikationsteknik) i professionsuddannelse og praksis.

På Professionshøjskolen Metropol skal Min eGraviditet:

 • Styrke studerendes innovations og IT- kompetencer
 • Eksperimentere med IKT-baseret sundhedskommunikation
 • Skabe netværk og videndeling på tværs af uddannelser, offentlige institutioner, private virksomheder og 3. sektor
 • Samtidig skal Min eGraviditet på Herlev Hospital:

  • Understøtte den gravides aktive inddragelse i eget forløb - Empowerment, herunder kommunikation, information og overblik samt selvmonitorering
  • Understøtte et sammenhængende forløb på tværs af sektorer
  • Afdække om antallet af akutte henvendelser fra gravide kan reduceres

  Samarbejdspartnere

  Metropol har udarbejdet Min e-graviditet i samarbejde med Herlev Hospital og Sundhed.dk.

  Projektleder for projektet: Helle Johnsen

  Tidsplan

  April 2012 - november 2013

  Institut og FoU-miljø

  Projektet er udarbejdet i forsknings- og udviklingsmiljøet Teknologi og medikalisering af graviditet, fødsel og barselInstitut for Ernæring og Jordemoderuddannelsen  

  ​Læs mere om projektet på UC-viden

  Forskningsteam

  Helle Johnsen

  Lektor, ph.d. studerende

  Tlf.: +45 51380453

  Projektbeskrivelse

  Læs mere om Min eGraviditet (pdf)