Genveje


Sårbare gravide, angst og depressionSårbare gravide, angst og depression

Projektet Sårbare gravide, angst og depression belyser omfang, årsager, erfaringer og behandlings-muligheder for gravide og nybagte mødre med angst og depression.

Angst og depression i graviditeten er en underbelyst og kompleks problemstilling med behov for faglige og tværprofessionelle kompetencer og løsninger. Med projektet ”Sårbare gravide; angst og depression” vil Jordemoderuddannelsen Metropol generere viden som kan implementeres på flere af Metropols uddannelser.

Graviditeten er en udviklingsdynamisk periode med en psykologisk åbenhed hos den gravide, der giver plads til bearbejdning af egen opvækst og til at indgå i relation med barnet. Dette kan dog for nogle være konfliktudløsende og udløse forskellige grader af psykisk reaktion. Samfundets krav om individets ansvar for egen lykke og succes harmonerer ikke særligt godt med en sårbar periode i livet hvor man får børn, og alligevel skal leve op til samfundsmæssige og egne forventninger om succes og karriere. 

Hvert år får omkring 6000 nybagte mødre en fødselsdepression, og tallet er stigende. Samtidig er antallet af indløste recepter på et SSRI præparat (de såkaldte lykkepiller) steget med en faktor 10 over en periode på knapt 10 år, hvilket tyder på at et stigende antal kvinder når en depression eller depressionslignende tilstand under graviditeten eller en efterfødselsreaktion. Det er imidlertid et underbelyst område, med hensyn til omfanget og behandlingstilbud, ligesom mange kvinder sandsynligvis går rundt med ubehandlet depression. Angst og depression er tabubelagt og der er begrænset viden om hvorfor et stigende antal gravide tilsyneladende kommer i behandling med antidepressive lægemidler.

Om projektet og resultater

Der er noget viden om hvilke kvinder der er udsat for depression og angst i forbindelse med graviditet og fødsel. Det kan f.eks. dreje sig om kvinder med tidligere depression men andre psykologiske og sociale forhold har også betydning.  

En del af forklaringen skal måske også findes i det moderne samfunds krav til individet om selvrealisation, initiativ og succes, som individet måske reagerer på med depression. Den indsats som er nødvendig i forhold til de sårbare gravide kalder på en afklaring og belysning af de problemer som de gravide og nybagte mødre oplever og på nuancerede praksisformer og metoder, f.eks tidlige opsporing og indsats, barrierer for indsatsen samt muligheder for støtte og rådgivning.    

Metropol har ambitionen om at bidrage til at forny og udfordre velfærdssamfundet og dets opgaveløsninger. Her er et presserende og stigende problem, som der bør fokuseres på for at velfærdssamfundet kan give mulighed for en sund familiedannelse. Det forudsætter at denne problemstilling bliver belyst i de relevante uddannelser, således at de professionelle kompetencer kvalificeres. Der er tale om en kompleks problemstilling, som kræver både faglige og tværprofessionelle kompetencer og løsninger. 


Tidsplan

2012-2013

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i FoU-miljø 'Teknologi og medikalisering i graviditet, fødsel og barsel' i institut for Ernæring og Jordemoderkundskab

​Læs mere i UC-Viden

Forskningsteam

Margrethe Nielsen

Lektor, ph.d.

Tlf.: +45 24296315

Projektbeskrivelse

Læs projektbeskrivelsen for projektet 'Sårbare gravide, angst og depression'