Genveje


De Gode MadkasserDe Gode Madkasser

De Gode Madkasser er et madservicekoncept som visiteres til ældre i eget hjem som et midlertidigt rehabiliterings- og/eller genoptræningsredskab ud fra ældres specifikke ernæringsmæssig behov og situation.

projekttitel: De Gode Madkasser – Innovativt rehabiliterende madservicekoncept til ældre borgere i eget hjem

Nuværende kommunale madservicetilbud forhindrer tilsyneladende ikke, at der forekommer dårlig ernæringstilstand blandt ældre modtagere af madservice. Projektet De Gode Madkasser undersøger hvorvidt en mere målrettet og situationstilpasset madservice kan udnyttes til forebyggelse, genoptræning og rehabilitering af ældre i eget hjem. Formålet er at undersøge, om denne form for madservice kan reducere antallet af genindlæggelser, forebygge indlæggelser, øge antallet af ældre, der gennemfører og starter et genoptræningsforløb samt øge antallet af ældre, der forbliver i eget hjem. 

Om projektet og resultater

Projektet forgår i samarbejde med Albertslund, Vallensbæk og Silkeborg kommune samt Det Danske Madhus, som er en privat madleverandør.

Se video om De Gode Madkasser

Se video fra Albertslund Posten om projektet

Projektet er opdelt i tre faser.

Fase 1
I første fase identificeres 13-15 relevante Madkassekoncepter med baggrund i litteraturstudier og målgruppeanalyser, herunder etnografiske studier, observationer samt interviews med ældre borgere i kommunerne. Et eksempel på et Madkassekoncept kunne være Madkasser, der visiteres til ældre som lige er blevet udskrevet fra hospital, og som har brug for energi, men ikke har noget mad derhjemme de første døgn. Det kunne også være Madkasser målrettet ældre, der er i gang med et genoptræningsforløb, og derfor har brug for proteinrige måltider, eller ældre, der som led i et rehabiliteringsforløb, gradvis skal evne at tilberede egne måltider. Ud af de 13-15 identificerede Madkassekoncepter udvælges 8-10 Madkassekoncepter til prototypeudvikling, som vil foregå i samarbejde med bachelorstuderende i ernæring og sundhed på Professionshøjskolen Metropol. Der vil lægges særlig vægt på de ernæringsmæssige og kulinariske kvaliteter af de fødevarer, som madkasserne indeholder.

Fase 2
I fase 2 udvælges 5-6 kasser til afprøvning og opskaleres i storkøkkenregi i Det Danske Madhus. Til sidst udvælges tre Madkassekoncepter til afprøvning i de tre kommuner. Afprøvningen af de tre udvalgte Madkassekoncepter forgår som et kontrolleret forsøgsdesign med inddragelse af 60 ældre hjemmeboende i hver kommune over et forløb på ca. 8 uger. Effekten af Madkassernes vurderes som ernæringsstatus, madrelateret funktionsevne samt madrelateret livsstil.

Fase 3
I fase 3 udarbejdes et implementeringskatalog målrettet det videre implementeringsforløb i de tre kommuner, og der udarbejdes et inspirationskatalog med præsentation af alle Madkassekoncepter samt resultater fra det kontrollede forsøg mv.

Samarbejdspartnere

Albertslund er projektansvarlig, og derudover deltager Vallensbæk og Silkeborg kommune samt Det Danske Madhus. 

Tidsplan

September 2017 til Juni 2020

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i FoU-miljøet: Et langt bedre hverdagsliv – med mad i centrum på Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab, Institut for Fysioterapi og Ergoterapi samt Institut for Ledelse på Professionshøjskolen Metropol.

​Læs mere om projektet og Lise Justesen i UC-viden

Forskerteam

Lise Justesen

Lektor, ph.d.

Email: liju@kp.dk

Telefon: +45 51632472