Genveje


Madfællesskaber for ungeMadfællesskaber for unge

Projektet vil i et samarbejde med flere partnere forbedre unges madvaner og rutiner og styrke deres evne til at etablere og indgå i fælleskaber i deres lokalområde og på deres uddannelsessted.

Projekt Madfaellesskaber for unge Se præsentation af projekt Madfællesskaber for unge.

Unge bruger for lidt tid på at lave mad, og de er heller ikke særlig gode til det. Et nyt landsdækkende projekt skal sikre 20.000 unge færdigheder og fællesskaber, hvor de kan udvikle deres madvaner sammen med andre unge på tværs af sociale skel. 

Om projektet og resultater

Kernen i projektet er at uddanne madguider og madambassadører blandt de unge til at igangsætte lokale aktiviteter med mad som omdrejningspunkt. De unge kan søge penge til at realisere deres projekter via en pulje på 100.000 kr. om året. 

De unge kan hente erfaringer og hjælp via en videndelingsplatform på Facebook og gennem et vejlederteam. Madfællesskaber for unge’ vil inddrage ca. 1.600 produktionsskoleelever, studerende og frivillige direkte. De opretter madfællesskaber, fællesspisning og arrangementer, der skal involvere næsten 25.000 danske unge. 

Nordea-fonden støtter projektet som en del af fondens indsats på i alt 100 mio. kr. til projekter, der styrker unges livslyst, identitet og fællesskab. Madfællesskaber for unge er et af disse. 

Samarbejdspartnere

Projektet foregår i et partnerskab mellem Professionshøjskolen Metropol, Glostrup Albertslund Produktionshøjskole, Suhrs Højskole, Ungdomsbureauet og Netværket af Ungdomsråd. Tilsammen har de en bred kontaktflade til forskellige grupper af unge mellem 16 og 24 år i hele Danmark. 
’Madfællesskaber for unge’ er støttet af Nordea-fonden med 12,7 mio. kroner 

Tidsplan 

Projektet løber fra 1. januar 2016 til 30. juni 2019

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i FoU-miljøet Mad i Centrum på Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab. 

LÆS mere på UC-Viden

UC–viden
Indsæt her link til din UC-videnprofil 
UC–viden
Indsæt her link til din UC-videnprofil 
UC–viden
Indsæt her link til din UC-videnprofil 

Forskerteam

Charlotte Siiger

Lektor, ph.d.

Tlf.: +45 51380363