Genveje


Værtskaber og måltider på hospitaler Værtskaber og måltider på hospitaler

Ph.d.-projektet er et etnografisk studie af, hvordan værtsskabsbegrebet kan bruges til at forbedre måltider på hospitaler.

Cirka 40 % af alle indlagte patienter er i risiko for at bliver underernæret, og hospitalsmåltider har generelt et dårligt omdømme. Derfor er der brug for mere videnskabelig og professionsrettet teoretisk og praktisk viden om, hvorledes hospitalsmåltider er konstrueret.

Om projektet og resultater

Formålet med dette ph.d.-projekt er at undersøge, hvordan måltider på hospitaler praktiseres og opleves, og hvorledes værtskabsbegrebet ”hospitality” teoretisk som praktisk kan bidrage til at kvalificere disse.

Da værtskabsbegrebet i stigende grad anvendes i forbindelse med underernæring på hospitaler, er det ligeledes nærliggende at undersøge, hvordan dette begreb kan anvendes til at undersøge praksis, og hvordan værtskabspraksis kan bidrage til at kvalificere disse måltider.

Projektet har således til hensigt at bidrage til udvikling af et tværdisciplinært, professionsfagligt videnfelt om hospitalsmåltider og værtskaber til brug for udvikling af fremtidens måltidspraksisser på hospitaler.

Projektet er designet som et etnografisk singlecase studie og tager metodisk blandt andet afsæt i visuelle og sensoriske etnografiske metoder.

Tidsplan

December 2010 – august 2014.

Samarbejdspartnere

Research group for Meal Science & Public Health Nutrition (MENU), Aalborg University
Holbæk Sygehus samt Koncern Service Køkken, Region Sjælland

FoU-miljø og institut

Ph.d.'en er forankret i forsknings- og udviklingsmiljøet Mad i CentrumInsitut for Ernæring og Jordemoderkundskab

UC Viden

Forskerteam

Lise Justesen

Lektor, ph.d.

Tlf.: +45 51632472