Genveje


Institut for Fysioterapi og ErgoterapiInstitut for Fysioterapi og Ergoterapi

Hører under Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet. Instituttet har forskningsmiljøerne Rehabilitering, der beskæftiger sig med det ergoterapeutiske felt samt miljøet Smerte og funktionsevne, der beskæftiger sig med fysioterapi.

- FoU-miljøet Smerte og Funktionsevne

- FoU-miljøet Rehabilitering til hverdagen

Institut for fysio- og ergoterapi
På Institut for Fysioterapi og Ergoterapi er forskning og udvikling (FoU) organiseret under de respektive faggrupper hhv. i FoU-miljøerne Rehabilitering til hverdagen og Smerte og Funktionsevne.

FoU-miljøet Rehabilitering til hverdagen - ergoterapi

Forsknings- og udviklingsmiljøet 'Rehabilitering til hverdagen' handler om at finde langtidsholdbare løsninger på aktivitetsproblemer i hverdagslivet. Dette kan foregå via tilpasning af daglige aktiviteter, anvendelse af velfærdsteknologi, nyt design af omgivelser og udvikling af den enkeltes aktivitetsidentitet og handlekompetence.
Kontakt: docent Christoffer Højnicke Andersen

FoU-miljøet Smerte og Funktionsevne - fysioterapi

Smerte og nedsat funktionsevne skaber højt sygefravær og lavere livskvalitet. Målet for Forsknings- og udviklingsmiljøet er at kvalificere viden om smerte og funktionsevne. Vi vil udfordre den gængse tankegang om en lineær sammenhæng mellem smerte og funktionsevne, som afholder mange mennesker fra at leve deres vante liv.
Kontakt: Docent, Mette Kreutzfeldt Zebis

Kontakt instituttet

Uddannelsesleder Katrine Hornum-Stenz--- nyt fra Laura----