Genveje


Håndtræning til kvinder med reumatoid artritHåndtræning til kvinder med reumatoid artrit

Projektets formål er at afklare om et håndtræningsprogram til kvinder med reumatroid artrit (RA), i tillæg til et kompenserende ergoterapeutisk interventionsprogram, vil resultere i yderligere stigning i ADL-evnen sammenlignet med det kompenserende interventionsprogram alene.

Det vil desuden blive belyst om håndtræningen resulterer i øget eller reduceret sygdomsaktivitet (inflammation). 

Reumatoid artrit (RA) er en kronisk, autoimmun sygdom, der er karakteriseret ved ledinflammation. Hos 90% af patienter med RA er håndens led påvirkede. 

Mange patienter med RA har nedsat muskelstyrke og stive, smertefulde led. Det resulterer ofte i reduceret håndfunktion og nedsat evne til at udføre ADL-aktiviteter som eksempelvis madlavning og indkøb, påklædning og varetagelse af personlig hygiejne. 

Det anbefales at patienterne får behandling og rådgivning, der kan mindske smerter og problemer med ADL. Ofte henvises patienter til ergoterapeutisk og/eller fysioterapeutisk behandling.

Om projektet og resultater

Projektets titel: Håndtræning til kvinder med reumatoid artrit - et randomiseret kontrolleret studie

Ergoterapeutisk intervention der fokuserer på kompensatoriske strategier har vist sig at forbedre opgavespecifikke handlinger inden for ADL. 

Derimod er det uklart hvorvidt et håndtræningsprogram, der er fokuseret på at reducere smerte og øge gribestyrke resulterer i forbedret ADL-evne. Dette undersøges i projektet.

Metode. Metodisk anvendes et RCT-design med parallelle grupper, hvor 90 deltagere randomiseres til henholdsvis gruppe A (kompenserende ergoterapi + håndtræning) og gruppe B (kompenserende ergoterapi). Begge grupper modtager intervention i 8 ugers forløb. 

Primært effektmål er observeret ADL-evne målt med Assessment of Motor and Process Skills (AMPS). Sekundært effektmål er selvrapporteret ADL-evne, fysisk funktion og gribestyrke. 

Samarbejdspartnere

Parker Instituttet har det overordnede ansvar for projektet, og projektet er forankret på Parker. 

Tidsplan

Oktober 2013 – august 2016

FoU-miljø

Projektet er forankret i FoU-miljøet Rehabilitering til hverdagen i Institut for Fysioterapi og Ergoterapi

Læs mere om projektet på UC Viden

Forskningsteam

Alice Røpke

Lektor, ph.d. studerende

Tlf.: +45 51632407