Genveje


Stress-rehabilitering: Parat til arbejdeStress-rehabilitering: Parat til arbejde

Projektet er et ergoterapeutisk interventionsprojekt med fokus på rehabilitering af stressramte og indeholder test af undersøgelsesredskaber, udarbejdelse af manual til behandling samt selve behandlingen.

Stress har en betydning for den enkelte, men det har også samfundsmæssige omkostninger grundet sygemeldinger og  økonomiske konsekvenser.

En svensk undersøgelse viser, at mennesker med stress fravælger fritids- og sociale aktiviteter i hverdagen, fordi de har oplevelsen af ikke at have tid eller ressourcer til at deltage. 

Det er påvist, at mennesker med balance i mellem arbejde, fritid og egenomsorg er bedre i stand til at klare hverdagens udfordringer. Dette projekt fokuserer derfor på balancen i hverdagen. 

Om projektet og resultater

Projektets titel: Stress-rehabilitering: Parat til arbejde - et ergoterapeutisk interventionsprojekt.

Projektet bygger på erfaringer fra Sverige og USA, hvor ergoterapeutiske behandlinger har vist sig at være et godt supplement til den almindelige behandling. Det har desuden vist sig at have en længerevarende effekt end udelukkende almindelig behandling.

Formål. Projektet har til formål at behandle mennesker med stress, så de kan vende tilbage til arbejdet samt forebygge nye sygemeldinger.
Projektet er et mixed method-studie bestående af tre faser:
  1. Baseline test via spørgeskemaer og Assessment of Motor and Process Skills (AMPS). Her deltager 80 stressramte.
  2. Intervention, med 40 udvalgte stressramte. Interventionen består af gruppesessioner med fokus på folks egen hverdag, aktivitetsbalance, tilfredshed, værdi og udførelse. 
  3. Kvantitative effektmålinger og kvalitative evalueringer.

Der anvendes Assessment of Motor and Process Skills (AMPS), spørgeskemaer og tidsgeografiske dagbøger.

Behandlingen af de stressramte varetages af ergoterapeuter. 80 stressramte personer deltager i projektet, hvoraf de 40 deltager i interventionen mens 40 modtager ordinær behandling. Intervention foregår i grupper 1-2 gange ugentligt i 12 uger.

Der udarbejdes en manual til gruppesessionerne og de ergoterapeuter, der skal stå for interventionen, vil som forberedelse deltage i et todages kursus.

Samarbejdspartnere

Praksispartnere: privatpraktiserende ergoterapeuter og kommunale ergoterapienheder
Hälsohögskolan, Jönköping Lunds Universitet, Avdelningen för arbets- och miljömedicin

Tidsplan

August 2015 - december 2017

FoU-miljø

Projektet er forankret i FoU-miljøet Rehabilitering til hverdagen i Institut for Fysioterapi og Ergoterapi

Læs mere om Anne-Le Morville og Sussi Lauridsen på UC Viden

Forskningsteam