Genveje


Institut for SygeplejeInstitut for Sygepleje

På Institut for sygepleje er forskning og udvikling organiseret under FoU-miljøet Personcentrerede pleje- og behandlingsforløb, der har tre tematikker, som omdrejningspunkt:

- Tværsektorielle forløb
- Sundhedsteknologi
- Hverdagsliv

institut for sygepleje

Sundhedsvæsnet står overfor at skulle skabe mere og bedre sundhed for færre ressourcer. Der bliver flere ældre, flere med kroniske sygdomme og flere, der har mere end én kronisk sygdom. Det stiller krav til en mere langvarig og ressourcekrævende pleje og behandling. 

Samtidig betyder ny teknologi og ny medicin, at patienterne stiller større krav til sundhedsvæsnets udbud og kvalitet. Flere af de største aktører på sundhedsområdet peger på nødvendigheden af at bringe patienterne i centrum for deres egen behandling, da det giver bedre kvalitet og en mere målrettet og effektiv anvendelse af sundhedsvæsenets ressourcer. På Institut for Sygepleje forsker vi i løsninger, hvor de sundhedsprofessionelles viden om diagnoser og behandlingsmuligheder kombineres med patienternes erfaringer i forhold til egen sygdom og deres viden om, hvad der fungerer for dem i hverdagen.

På Institut for Sygepleje er forskning og udvikling (FoU) organiseret under FoU-miljøet Personcentrerede pleje- og behandlingsforløb og inddelt i programmerne:
Tværsektorielle forløb, Sundhedsteknologi og Hverdagsliv og familie. I fokus for instituttets FoU-aktiviteter er patienten, ikke sygdommen. - Ved at inddrage patienten i pleje- og behandlingsforløbene forventer FoU-miljøet at skabe bedre og mere langvarige resultater for patienten. Dette opnås bl.a. gennem Fælles beslutningstagning, Care and Support Planning samt Self-Management Support  

FoU-området Tværsektorielle forløb

Her forsker vi i hvordan nye indsatser kan fremme kommunikation, koordination og kontinuitet på tværs af sektorer.
Kontakt: Docent Mathias Meijer

FoU-området Sundhedsteknologi

Forskning i hvor, hvornår, hvordan og for hvilke befolkningsgrupper sundhedsteknologi kan anvendes og være brugbart i livet med sygdom.
Kontakt: Docent Lone Schou 

FoU-området Hverdagsliv og familie

Her undersøger vi patienters hverdagsliv med sygdom og familiens betydning og støtte i et pleje- og behandlingsforløb. 
Kontakt: Docent Gitte Wind og docent Dorthe Overgaard

Praksisnær forskning, der gør en forskel

Vores projekter designes i tæt samarbejde med patienter og praksispartnere – hospitaler, kommuner og virksomheder. Resultaterne af forskningen anvendes efterfølgende 
- i praksis
- i sygeplejerskeuddannelsen
- som del af Metropols efter- og videreuddannelsestilbud

Komplekse interventioner

Vores fremadrettede fokus i vores forskning, er komplekse interventioner, hvor der anvendes en vifte af forskningsmetoder. Det betyder, at vi 
- designer/udvikler interventioner
- pilotafprøver og/eller justerer interventioner
- gennemfører interventioner
- evaluerer interventioner 
- studerer implementering af interventioner

Organisering og samarbejde

Forsknings- og udviklingsmiljøet ”Personcentrerede pleje- og behandlingsforløb” er en integreret del af Institut for Sygepleje på Metropol og skal bidrage til at evidensbasere den personcentrerede tilgang til sygeplejepraksis samt at kvalificere undervisningen på sygeplejeuddannelsen på Metropol. Vores samarbejdspartnere inkluderer kommuner, hospitaler og universiteter.