Genveje


FoU-tematikken Tværsektorielle forløbFoU-tematikken Tværsektorielle forløb

FoU-tematikken Tværsektorielle forløb bidrager både med viden om transitioner i sundhedsvæsenet og viden om transitioner i livsforløb. Dvs. hhv. hvordan man sikrer, at pleje- og behandlingsforløb på tværs af sektorer og afdelinger sker på patientens præmisser og med patienten i centrum - og hvordan patienter går fra en livsfase eller et sundhedsproblem til et andet.

Formålet er at undersøge, hvordan samarbejde mellem hospitaler, kommuner og almen praksis kan sikre bedre pleje- og behandlingsforløb. Vi udvikler, afprøver og evaluerer komplekse interventioner, der kan fremme kommunikation, koordination, kontinuitet og samarbejde på tværs af sektorer. Vores udgangspunkt for at skabe bedre tværsektorielle forløb er, at patienten skal være i centrum for behandlingen og at dette bl.a. opnås gennem fælles beslutningstagning, Care and Support Planning og Self-Management Support.     

Kontakt 

Docent Mathias Meijer, Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Institut for Sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Tagensvej 86, T86.C322 2200 København N Tlf.:72487507 mmei@phmetropol.dk

Kontakt