Genveje


Stofindtagelsesrums betydning for stofbrugeres sundhed Stofindtagelsesrums betydning for stofbrugeres sundhed

Formålet er at undersøge hvilken betydning stofbrugere og sundhedsprofessionelle vurderer, at stofindtagelsesrum i København, Odense og Århus har for stofbrugeres sundhedstilstand, kontakt til primærsektoren og sundhedsrelaterede velfærd.

De sociale og strukturelle rammer, der har eksisteret før åbning af stofindtagelsesrum, har udgjort risikofaktorer for stofbrugere. De har indtaget illegale rusmidler i risikofyldte og stressede omgivelser, ofte i det offentlige rum uden adgang til hygiejniske og sikre forhold.  Stofbrugerne har højere sygelighed, dødelighed og lavere gennemsnitslevealder end resten af befolkningen, og stofmisbrug er en markant risikofaktor for en række akutte og kroniske sygdomme. 
Ændringer i lovgivningen i 2012 har gjort det muligt for kommunerne at etablere overvågede stofindtagelsesrum. Her kan stofbrugere indtage deres illegale rusmidler under supervision af kvalificeret personale. Stofindtagelsesrum er nu etableret i København, Århus og Odense.
 

Om projektet

Undersøgelsen er et mixed-method studie, hvor tre forskellige metoder - deltagerobservation, semistrukturerede interviews og en spørgeskema-undersøgelse – kombineres. 

Projektet bidrager med konkret klinisk viden om stofindtagelsesrums betydning for kronisk sygdom blandt stofbrugere og mere generelt hvilken betydning sundhedsprofessionelle og stofbrugere oplever, at stofindtagelsesrummene har for stofbrugeres sundhed, adgang til primærsektoren og deres sundhedsrelaterede velfærd. Projektet kan ses i et større samfundsmæssigt perspektiv, da rusmiddelområdet har stor politisk bevågenhed på baggrund af de store omkostninger på det personlige plan og på et samfundsøkonomisk plan, som rusmiddelafhængighed har. 

I forbindelse med deltagerobservationen opholdt forskerne sig i alt i 250 timer i og omkring de 5 stofindtagelsesrum. Her blev det muligt at undersøge stofbrugeres individuelle teknikker i forhold til stofindtagelse i det miljø, hvor stofbrugerne færdes. Samtidig har deltagerobservation gjort det muligt at komme i kontakt med stofbrugerne, hvilket var nødvendigt for efterfølgende at kunne interviewe dem. Efterfølgende blev der gennemført interviews med 42 stofbrugere og 25 personale-medlemmer med forskellig professionsfaglig baggrund. Til sidst blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse med 154 stofbrugere. Studerende på ISY blev inddraget i spørgeskemaundersøgelsen og udførte i alt 10 face-to-face spørgeskema interviews. 

Resultater

Resultaterne fra undersøgelsen var, at det har stor betydning for de enkelte stofbrugere at komme i stofindtagelsesrummene. De tilkendegav, at det er tryghedsskabende at vide hvor de kan hente rene sprøjter og kanyler og andre remedier. Det er også vigtigt for brugerne, at de professionelle griber ind i tilfælde af forgiftning. Brugerne oplever, at de bliver mødt med anerkendelse og accept fra de professionelles side.

Resultaterne fra undersøgelsen bliver præsenteret for de studerende på forskellige semestre i sygeplejerskeuddannelsen. Vi har også brugt eksempler fra interviews og deltagerobservationer i forbindelse med undervisning i kvalitativ metode på forskellige semestre.

I forbindelse med projektet er der blevet publiceret 4 artikler: 

Samarbejdspartnere

Internt på Institut for Sygepleje er uddannelsesleder Lisbet Madsen projektejer. I styregruppen var professor Mads Uffe Pedersen Center for Rusmiddelforskning, Århus Universitet, centerchef Thomas Fuglsang, KABS samt deltagere fra Københavns, Odense og Aarhus kommune. 
Daglig styring af projektet stod projektleder, lektor Jette Tegner for, lektor Eva Toth var med som projektdeltager og Ph.d. Nanna Kappel som fagligt ansvarlig. 

Tidsplan 

Projektet er påbegyndt i november 2013 og afsluttet i december 2015.

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret i FoU-miljøet ”Personcentrerede pleje- og behandlingsforløb” på Institut for Sygepleje under tematik ”Tværsektorielle forløb”. 
​Læs mere på UC-viden

Forskerteam

Nanna Kappel

Tlf.: +45 51632703