Genveje


FoU-tematikken Hverdagsliv og familieFoU-tematikken Hverdagsliv og familie

FoU-tematikken Hverdagsliv og familie skaber viden om livet med sygdom og betydningen af samarbejdet med og inddragelsen af patienter og pårørende i sikringen af optimale pleje- og behandlingsforløb.

Formålet er at undersøge håndteringen af hverdagslivet med sygdom, herunder hvilken betydning sygdom har for familien og hvilken betydning familien har for sygdom. De fleste syge mennesker lever størstedelen af deres liv uden for sundhedsvæsenet, hvilket betyder at al pleje og behandling må tage sit udgangspunkt i hverdagslivet, hvis sygdom skal kunne håndteres bæredygtigt for både den syge, de pårørende, sundhedsvæsenet og samfundet. Det betyder, at sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle må have viden om patienters hverdagsliv, hvor det ofte er andre anliggender end sygdom, der har første prioritet såsom sociale relationer, økonomiske problemer, og arbejds- og bopælssituation.

Forsknings- og udviklingsprojekter

 

Forskningsprogrammet Neuro/Psyk

Arbejdet omkring forskningsprogrammet Neuro/psyk blev påbegyndt i 2016 og bygger på et samarbejde mellem Universitetets Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF) på KU, Institut for Sygeplejerske & ernæringsuddannelser på Københavns Professionshøjskole samt tre af Regionens Hospitaler: Neurologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital (NOH), Neurocentret på Rigshospitalet - Klinik for rygmarvsskadede (RH) og Psykiatrisk Center på Glostrup Hospital (GH).

I Programmet  indgår tre samfinansierede delprojekter, heraf to ph.d.-projekter og et postdoc.-projekt, hvor der benyttes et fælles gennemgående EEX-ACT-princip med:

  1. Early initiation of an intervention
  2. EXercise
  3. Patient – ACTivation

 

Ph.d.-projekterne:

 

Postdoc.-projekt:


Kontakt

Gitte Wind

Docent, ph.d.

Tlf.: +45 51380423

Dorthe Overgaard

Docent, ph.d.

Tlf.: +45 51380403