Genveje


Borgerinvolvering og egenomsorg i hjemmesygeplejenBorgerinvolvering og egenomsorg i hjemmesygeplejen

Hvordan bliver ældre, kronisk syge borgere involveret i den pleje og behandling, de modtager i hjemmesygeplejen, samt hvilke muligheder og barrierer er der for at fremme deres egenomsorg?

Med udsigt til et stigende antal ældre kronisk syge borgere, anses borgerinvolvering og borgers egenomsorg som centrale indsatser i sundhedsvæsenet. Det er imidlertid en række udfordringer forbundet med at fremme egenomsorg blandt ældre kronisk syge borgere, der modtager hjemmesygepleje, og det er uudforsket, hvor meget pleje- og behandlingsansvar hjemmesygeplejen fagligt forsvarligt kan uddelegeres til borgerne uden, at det indebærer utryghed og risici for borgerne.

Projektet undersøger, hvordan ældre kronisk syge borgere aktuelt involveres i deres pleje og behandling i hjemmesygeplejen og belyser de barrierer og muligheder, der er forbundet med det. Formålet er således at skabe ny viden med henblik på at udvikle og fremme egenomsorg blandt disse borgere på en faglig forsvarlig måde. 

Om projektet og resultater

Vores undersøgelse består af tre delstudier i hjemmesygeplejen, lokalområde Amager. Vi interviewer ældre kronisk syge borgere med KOL, diabetes og hjerte-kar sygdom om deres oplevelse af at blive involveret i den pleje og behandling hjemmesygeplejerskerne udfører. Herunder også deres ønsker om at indgå mere aktivt i deres pleje og behandling – hvad vi betegner som egenomsorg.

Derudover laver vi etnografiske observationer af samarbejdet mellem hjemmesygeplejersker og borgere, hvor vi følger sygeplejerskerne i deres daglige arbejde og ser, hvordan de aktuelt involverer borgerne og støtter op om borgernes egenomsorg. Til sidst i undersøgelsen besøger ældre kronisk syge borgere flere gange over et længere forløb, hvor vi observerer og interviewer borgerne omkring deres egenomsorgspraksis.

Data og resultater i uddannelsen bruger vi på forskellige måder. Vi har lavet en tematisk ”toning” af modul 9, hvor undervisningen omhandler borgerinvolvering. Her inddrager vi fx data fra projektet, som de studerende skal analysere med henblik på at træne forskningskompetencer (metode og analyse) og med henblik på at få indsigt i de sygeplejefaglige problemstillinger, som borgerinvolvering i hjemmesygeplejen indebærer.

Samarbejdspartnere

Projektet er forankret i forskningsmiljøet ”Sygepleje til mennesker med komplekse kroniske lidelser” og er etableret i samarbejde med Københavns Kommune, Amager hjemmesygeplejeenhed, hvor undersøgelsen finder sted.
 

Tidsplan

april 2014 - september 2015
 

FoU-miljø og institut

Projektet er forankret under tematikken 'Hverdagsliv og familie' på Institut for Sygepleje

 

​Læs mere i UC-Viden

Forskerteam

Kathrine Hoffmann Pii

Lektor, ph.d.

Tlf.: +45 51632798