Genveje


FoU-miljø AnalyseteknikFoU-miljø Analyseteknik

Vor kernekompetence er analyseteknik inden for det laboratorieteknologiske område, hvor vi forsker og udvikler højteknologiske løsninger på praksisnære problemstillinger i krydsfeltet mellem bioaktive stoffer og biologiske processer

Vi beskæftiger os med analysetekniske problemstillinger inden for det laboratorieteknologiske område. Vort forskningsfokus er målrettet bioaktive stoffer samt biologiske processer, eksempelvist naturligt forekommende plantegifte og deres effekt på mikrobiologiske processer. Aktiviteterne er integreret med Laborantuddannelsens undervisning, og finder sted som teknisk-naturvidenskabelige forsknings- og udviklingsprojekter i tæt samarbejde med universiteter og erhvervsliv i ind- og udland.

Forskningsspor

Analyseteknik er opdelt i fem faglige forskningsspor, der hver ledes af en forskningsfaglig medarbejder. Vore aktiviteter er organiseret som projekter under hvert faglige spor, hvori der deltager fastansatte undervisere, laboranter, ph.d.-studerende og studerende fra ind- og udland:

  1. Biogeokemi
  2. Fødevarekemi
  3. Genteknologi
  4. Mikrobiologi
  5. Cellebiologi og immunologi

 

Projekter i FoU-miljøet 'Analyseteknik'Forskningsfokus - bioaktive stoffer og biologiske processer

Miljøets ene fokusområde er Bioaktive stoffer. Sådanne stoffer kan være ønskelige og have en positiv/tilsigtet effekt (f.eks. vitaminer i fødevarer, aktive indholdsstoffer i medicin) eller kan være stoffer, som utilsigtet spredes i miljø og fødevarer og som har en uønsket effekt (f.eks. naturligt forekommende toksiner i planter og svampe). FoU-aktiviteterne bidrager til at identificere og kvantificere bioaktive stoffer i natur og miljø, medicin og fødevarer og dermed til udvikling/optimering af sunde og sikre fødevarer/fødevareingredienser samt til afdækning af eventuelle sundhedsmæssige risici. 

Miljøets andet fokuspunkt er Biologiske processer. Forskningsaktiviteterne i dette område sigter på forståelse af forskellige cellers biologiske processer, herunder mikroorganismers udvikling i samspil med det omgivende miljø. Aktuelle FoU-aktiviteter omfatter bl.a. studier omkring evolution af antibiotikaresistens i bakteriepopulationer, udvikling af mobilt udstyr til rumsterilisation og undersøgelser af hvirveldyrs immunologiske responsprocesser på celleniveau – Aktiviteter som på sigt kan bidrage til bekæmpelse og forebyggelse af mikrobielle infektioner samt udvikling af ny medicin og nye behandlingsformer. Analyseteknisk fokuseres der på udvikling, optimering og validering af analysemetoder til identifikation og karakterisering  af mikroorganismer og biomolekyler i forskellige miljøer/prøver på hhv. DNA-, protein- og celleniveau.

​Instrumentpark
FoU-miljø Analyseteknik råder over følgende hovedudstyr: HPLC-UVVIS, HPLC-DAD, HPLC-ELSD, LC-MS, GC-MS, GC-FID, AAS, cell-counter, fluorescensmikroskop, LC-IC (anion/kation), optiske mikroskoper, FT-IR, Kjeldahldestruktion/destillation, multiplate-reader, UVVIS-spektrofotometer, præperativ HPLC, qPCR, PCR, Bioanalyzer, ÄKTA PURE (5/20C), Soxlet ekstraktion, frysetørring (-55C), CO2-inkubator, inkubator. 

Udover eget udstyr har FoU-miljøet adgang til følgende udstyr gennem eksisterende forskningsprojekter: DOC/DOM, ozon-generatorer, MALDI-TOF, LC-MS/MS, flowcytometer, H-NMR, CNS-analyzer, ICP-MS, miSEQ.

Vi ønsker et tæt samarbejde med førende teknologileverandører og har eksempelvist instrumentsamarbejde med Agilent Technologies samt Holm & Halby.

Organisering og samarbejde

FoU-miljø Analyseteknik er forsknings- og udviklingsmiljøet ved Laborantuddannelsen samt Professionsbacheloruddannelsen i Laboratorieteknologi ved Institut for Teknologi på Metropol. FoU-miljøet blev etableret i 2013 og fik ultimo 2015 tilknyttet docent. 

FoU-miljøet er involveret i en række forskellige forsknings- og udviklingsaktiviteter på nationalt såvel som internationalt plan. De største partnere er: Københavns Universitet, Agilent Technologies, HOFOR, MERCK A/S, ALK ABELLO, Infuser ApS, samt WHO/IARC. FoU-miljøet er endvidere partner i EU-programmet NaToxAq (25 partnere bl.a. flere udenlandske universiteter) samt i et netværk finansieret af Markedsmodningsfonden (bl.a. Chr. Hansen A/S).

Kontakt

Lars Holm Rasmussen

Docent, ph.d.

Tlf.: +45 51380592